Wdrożenie systemu RAILSoft dla zarządzania bezpieczeństwem kolejowym w PKP Energetyka

Petrosoft.pl zakończył wdrożenie systemu informatycznego RAILSoft Business Solution w PKP Energetyka.

Wdrożenie zakończono z sukcesem w lutym 2017.

Po terminowym i udanym wdrożeniu systemu RAILSoft BS została podpisana kolejna umowa pomiędzy Petrosoft.pl a PKP Energetyką na II etap rozwoju systemu informatycznego RAILSoft.

Jedną z nowych funkcjonalności jest wykonanie oprogramowania dla maszynistów i rewidentów na platformie Android. Powstanie ono na bazie wieloletnich doświadczeń podobnego rozwiązania dla maszynistów i rewidentów na platformie Windows.