Ustalenia Urzędu Transportu Kolejowego

W 2023 roku Urząd Transportu Kolejowego wprowadzi Krajowy Rejestr Maszynistów.

 

Co to oznacza dla firm kolejowych?
Jakie rozwiązania IT należy wypracować?

 

Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego - Urząd Transportu Kolejowego

 

 

Krajowy Rejestr Maszynistów to rozwiązania służące do poprawy bezpieczeństwa kolejowego, które będzie globalnym zbiorem informacji na temat egzaminów, aktualnego licencjonowania maszynistów oraz stałego monitorowania kompetencji personelu kolejowego.

 

W praktyce każda firma kolejowa będzie musiała poinformować UTK o ww. informacjach dotyczących swoich pracowników. Sama wymiana informacji będzie wymagała od pracodawców prowadzenia stosownych rejestrów i stałego śledzenia aktualności uprawnień wśród personelu kolejowego.

 

Petrosoft.pl wychodząc naprzeciw przygotował specjalny moduł naszego flagowego rozwiązania RailSoft, aby realizować takie operacje jak:
– wygodne gromadzenie danych o pracownikach
– uporządkowana segregacja informacji
– szybka i bezpieczna wymiana z UTK

 

System RailSoft jest stale rozwijany również pod kątem rozporządzeń i prawa obowiązującego w transporcie kolejowym w Polsce.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu RailSoft?

Poznaj całe środowisko systemu wraz z poszczególnymi modułami dostosowanymi do Twojej firmy.