Umowa z Industrial Division

Firma Petrosoft.pl podpisała kolejną umowę na wdrożenie systemu RAILSoft Business Solutions z firmą Industrial Division.

Industrial Division (Cargounit) jest  liderem wynajmu lokomotyw dla czołowych polskich przewoźników.
Projekt zakłada wdrożenie procesów handlowych, magazynowych, serwisowych , utrzymaniowych związanych z eksploatacją lokomotyw. oraz  możliwość integracji technicznej i biznesowej z pozostałymi firmami używającymi RAILSoft.

Jest to nasze 16 wdrożenie dla firm kolejowych , a 3 podpisana umowa  w tym roku.
Przed nami kolejne wyzwania i projekty.