Umowa z CTL Logistics na wdrożenie RAILSoft Business Solutions

        Firma Petrosoft.pl Technologie Informatyczne sp. zoo podpisała umowę na kompleksowe wdrożenie systemu informatycznego RAILSoft Bussiness Solutions z firmą CTL Logistics. Jest nasze kolejne 6 wdrożenie u przewoźnika kolejowego i 15 wdrożenie w firmach z branży kolejowej. Wdrożenie będzie obejmowało następujące obszary biznesowe: wagony, lokomotywy, drużyny trakcyjne, zarządzanie przeglądami , zarządzanie uprawnieniami, procesy planowania, procesy przewozowe, procesy handlowe, mapa kolejowa Polski, wykorzystanie metod optymalizacyjnych i machine learning do optymalizacji procesów planowania, kontroling, dashbordy menadżerskie, procesy dowozu pracowników oraz wiele innych.

Wdrożenie jest podzielone na kilka etapów. Główne procesy biznesowe związane z realizacją przewozów, procesami planowania oraz utrzymania wagonów lokomotyw, karty pracy zostaną wdrożone do końca 2019 r.

RAILSoft – zintegrowany system informatyczny produkcji Petrosoft.pl do zarządzania firmami kolejowymi