Інфраструктурний менеджер

Модулі для менеджерів – це комплексні інструменти, які дозволяють ефективно управляти та планувати обслуговування залізничної інфраструктури. Автоматично формуючи графіки технічного обслуговування та відстежуючи хід робіт, менеджери можуть підтримувати якість і безпеку залізничної інфраструктури та зменшити витрати на обслуговування.

Дізнайтеся про переваги

Вивчіть переваги та збільште можливості завдяки впровадженню RailSoft у вашій компанії.

 

Моніторинг

Модуль RailSoft дозволяє відстежувати стан залізничної інфраструктури в режимі реального часу, забезпечуючи швидке реагування на будь-які поломки або інші проблеми.

Автоматизація

RailSoft автоматизує багато процесів, пов’язаних з обслуговуванням залізничної інфраструктури, скорочуючи час, необхідний для виконання певних дій, і роблячи їх більш ефективними.

Координація

Інструмент дозволяє менеджерам залізничної інфраструктури краще координувати роботи з технічного обслуговування, що дає змогу ефективніше використовувати ресурси та підвищити безпеку на залізничному транспорті.

Оптимізація витрат

Завдяки автоматизації процесів та кращій координації роботи можна зменшити витрати на утримання залізничної інфраструктури, що сприятиме підвищенню операційної ефективності.

Оптимізація витрат

Завдяки автоматизації процесів та кращій координації роботи можна зменшити витрати на утримання залізничної інфраструктури, що сприятиме підвищенню операційної ефективності.

Зосередьтеся на розвитку

Зв’яжіться з нами, і ми порадимо вам найкраще рішення для оптимізації вашого бізнесу.

Модулі для менеджерів інфраструктури

Модулі можуть бути легко налаштовані та впроваджені в організації, що скорочує час, необхідний для впровадження системи. Крім того, їх можна додавати, видаляти або змінювати в будь-який час, що дозволяє адаптувати систему до мінливих потреб бізнесу.

Пой. тяга

Працівники

Система

s

Безпека

Майстер-клас

Послуги

Тягові транспортні засоби

Реєстр договорів (страхування)

Модуль використовується для реєстрації та управління договорами, укладеними з постачальниками страхових послуг Модуль управління договорами дозволяє групувати контрагентів у відповідні категорії, що забезпечує прозорість взаємовідносин з тією чи іншою компанією.

Електронні вимірювальні картки

Кожна станція технічного обслуговування під час проведення періодичного огляду P1-P3 або ремонту P4 і P5 зобов’язана заповнювати Карти вимірювань відповідно до типу транспортного засобу згідно з чинними на той момент DSU. Дії, що виконуються під час ремонту, та документи, що заповнюються майстернею, повинні відповідати вимогам Директиви з безпеки. Розроблений компанією Petrosoft, модуль вимірювальних карток працює у двох вимірах:

 • Базова версія дозволяє призначати шаблони для конкретної одиниці обладнання, передаючи документ на доопрацювання в майстерню через веб-додаток. Потім працівник заповнює форму вручну, сканує її та надсилає з вкладенням до офісу.
 • Розширена версія дозволяє в електронному вигляді присвоювати певні параметри елементам обладнання, будувати гнучкі і динамічні шаблони, зміст яких спрацьовує в залежності від рівня обслуговування, оформляти форму роздруківки за даними DSU, які автоматично заповнюються зазначеними вимірами при заповненні бланка під час ремонту. Розширені картки можна заповнювати з: офісу, веб-браузера та мобільного. Дані автоматично передаються компанії, яка замовляє вимірювання. Додані перевірки граничних значень не дозволять закрити ремонтні роботи, якщо виміряні значення необхідних параметрів відхиляються від правил безпеки. Вся інформація потрапляє у звіти.

 

Працівники

Особова справа - реєстрація та ведення

Модуль в системі призначений для управління інформацією про працівників, а також інформацією про навчання, іспити та дозволи для працівників, які здійснюють транспортні та/або технічні процеси. Функціонал дозволяє визначати і контролювати дійсність сертифікатів і прав на основі заздалегідь визначеної картотеки і правил оповіщення, з процедурами перевірки компетенцій співробітників в реальному режимі (знання маршруту) та інших прав, разом з присвоєнням відповідної документації, що підтверджує набуття прав.

 

Також частиною зони для персоналу є набір функцій, що відповідають за знання стежки. використовується для запису та перевірки знання маршруту підлеглими водіями, а також їхніх останніх поїздок на даному маршруті.

Відношення – шлях поїзда між початковою та кінцевою точкою, що містить певні залізничні лінії або ділянки залізничних ліній.

Модуль дозволяє реєструвати та оновлювати визначення взаємозв’язків різними способами, від ручного визначення до вибору конкретних залізничних ліній та розкладів. Функції управління ознайомленням з маршрутом також дозволяють створювати картку ознайомлення з маршрутом для обраного працівника, а також список працівників, які мають право скласти іспит на ознайомлення з маршрутом або поновити ознайомлення з маршрутом.

Реєстр документів працівників - документообіг

Системна область надає інструменти для підтримки збору, архівування та спільного використання ресурсів документації, що підтверджують права, набуті працівниками, а також ресурсів документації та віднесення до певного типу інструменту, з юридично необхідною безперервністю простежуваності характеристик і властивостей, разом з історією використання об’єкта. Модуль дозволяє користувачеві визначити термін дії документа, пов’язаного зі співробітником або обладнанням, і автоматично попереджає про наближення дати закінчення терміну дії документа.

Модуль екіпіровки працівника

Модуль дозволяє визначати будь-які релевантні (для обслуговування, ремонту, ревізії та легалізації) елементи екіпірування співробітників – одноразові схеми або постійні шаблони (разом з відповідними індивідуальними параметрами характеристики).

Модуль навчання та інструктажу працівників

Модуль відповідає за процес навчання, авторизації, оновлення авторизації та інструктажу. Автоматизація процесу, інтеграція з модулем “Документообіг співробітників”, налаштування шаблонів, шаблонів документів та використання мобільних пристроїв полегшує та оптимізує процес управління правами співробітників.

Реєстр машиністів поїздів UTK

Модуль, що містить набір функціональних можливостей, які дозволяють взаємодіяти з системою Управління залізничного транспорту для введення, оновлення та видалення даних працівників на посадах машиністів поїздів та водіїв транспортних засобів. Модуль створено для приведення системи у відповідність до Наказу Міністра інфраструктури від 12 жовтня 2022 року. (Законодавчий вісник 2022, поз. 2166).

Специфікація функціоналу:

 • Інтеграція з Національним реєстром машиністів поїздів та операторів транспортних засобів відповідно до Розпорядження Міністра інфраструктури від 12 жовтня 2022 року. (Законодавчий вісник 2022, поз. 2166)
 • Внесення, оновлення, зміна, доступ та видалення даних про персонал, що містяться в реєстрі
Модуль таксі - версія панелі диспетчера

Модуль TAXI використовується для ергономічного та комплексного управління транспортом співробітників за допомогою таксомоторних компаній. Модуль складається з двох частин:

 • Основна область – дозволяє реєструвати транспортні запити з можливістю групування їх у пакети транспортних замовлень, які потім передаються в компанію таксі для виконання. Основна область також дозволяє визначати адреси призначення, такі як адреси співробітників, готелів, вокзалів, будівель компаній тощо. Крім того, користувач клієнтської зони може переглянути визначені таксомоторні компанії, їхні прайс-листи, контактні дані або співробітників компанії, уповноважених працювати з системою RailSoft для даних про виконання замовлень TAXI.
 • Ділянка виконавця – дозволяє реєструвати виконання, зокрема, транспортних перевезень співробітників:
  • Час запуску транспортного запиту в пакеті замовлень
  • Відстань, подолана за окремими транспортними запитами в рамках пакету замовлень
  • Час виконання рейсу для транспортного запиту в пакеті замовлень
  • Пройдена відстань від головного офісу таксопарку до початкової точки замовлення

Система

Файл контрагента

Модуль використовується для управління підрядниками, з якими ми маємо активні ділові відносини. Цей модуль може бути інтегрований із зовнішньою системою, яка наповнюватиме його даними про підрядників. Додатковим функціоналом модуля є реєстр потенційних бізнес-партнерів, який зберігається і підтримується в системі.

Файл продукту

Модуль використовується для обліку товарів, що перевозяться, з урахуванням коду NHM та RID. Кожен продукт, зареєстрований у файлі, підлягає класифікації ОГС.

Безпека

База даних BRK - Реєстрація та управління

Модуль безпеки на залізничному транспорті (BRK) складається з ряду функціональних можливостей, що дозволяють працювати в галузі безпеки на залізничному транспорті в широкому розумінні, починаючи з Програми підвищення безпеки, через всі інспекції Управління залізничного транспорту, внутрішні та зовнішні інспекції суб’єктів, разом з їх сертифікацією, реєстрацією рекомендацій після інспекцій та їх виконанням, і закінчуючи Реєстром залізничних подій, що дозволяє збирати інформацію про інциденти, нещасні випадки або серйозні аварії.

Відділ, відповідальний за Програму підвищення безпеки, забезпечує реєстрацію, прийняття та повний контроль Програм підвищення безпеки та завдань, визначених у їхній сфері. У межах кожної програми можна визначити завдання, виконання яких також можна зафіксувати в цій частині модуля BRK. Завдання можуть бути призначені конкретним особам, установам, а також періодам часу в рамках програми підвищення безпеки. Виконання завдань, з іншого боку, пов’язане із завданнями, визначеними в рамках ПЦП. Система дозволяє роздрукувати Програму з визначеними завданнями та рівнем їх виконання на будь-якому етапі Програми.

База BRK - Прийняття правил процедури

Розділ “Інструкції” дозволяє реєструвати інструкції PKP PLK, внутрішні інструкції компанії та інші документи, які повинні бути доступними для працівників, що користуються мобільною системою mRails. Система дозволяє призначити відповідальну особу, а також дату набрання чинності для кожного з документів, що додаються.

База даних BRK - перевірки та аудити

Розділ “Протоколи аудиту” дозволяє реєструвати та ергономічно адмініструвати протоколи аудиту та перевірок, розбиті на три групи:

 • Аудит Управління залізничного транспорту
 • Внутрішній аудит
 • Зовнішній аудит компанії

Кожна група має індивідуально підготовлені набори полів для реалізації запланованого поділу. Крім того, до кожного протоколу контролю є можливість прикріпити додатки, примітки, документи, а також порушення та завдання, виявлені під час контролю. Система дозволяє призначати завдання окремим співробітникам вже на етапі реєстрації.

Додатковою перевагою є те, що документи, нотатки та додатки можуть бути записані незалежно від аудиту та контролю. Розділ “Протоколи перевірок”, включений до модуля BRK, також дозволяє ергономічно контролювати зовнішні сторони та їхні сертифікати. На основі зареєстрованого аудиту користувач може надати або відкликати сертифікат для обраного зовнішнього органу.

Панель планувальника

Модуль використовується для створення та управління розкладом руху поїздів, що виконують зареєстровані замовлення на перевезення, включаючи планування тягових засобів, машиністів та вагонів. В рамках модуля можна планувати основні переміщення (відповідно до замовлення клієнта), допоміжні переміщення, тобто на роботу, з роботи, додому чи на відпочинок. Крім того, система оснащена функцією перевірки статусу транспорту завдяки зв’язку з SEPE та автоматичного завантаження національних та прикордонних розкладів завдяки зв’язку з PKP PLK. Модуль “Транспортне планування” можна використовувати у вигляді:

 • Графіка
 • Табличний

Панель транспортного диспетчера - Виконання плану перевезень

Ергономічна панель для планування та управління транспортом. Диспетчерська панель може бути запущена в нескінченній кількості екземплярів і користувацьких представлень.

Реєстр транспортних договорів

Модуль дозволяє реєструвати транспортні контракти, укладені з підрядниками, з можливістю їх прив’язки до пропозицій, виданих в модулі CRM. Контракт, який необхідно визначити, може складатися з декількох послуг та їх варіантів.

Звіти ОГС

Модуль відповідає за створення звітів, необхідних Центральному статистичному управлінню (ЦСУ).

Список звітів:

 • ТЗ-1 – Звіт про роботу залізничного транспорту
 • ТЗ-2 – Звіт про залізничні вантажні перевезення
 • TK-2a – Звіт про міжнародні вантажні перевезення залізничним транспортом
 • ТК-4 – Звіт про роботу рухомого складу
 • TK-6 – Звіт про рухомий склад
Звіти UTK (P-Z)

Модуль відповідає за створення звітів, необхідних Управлінню залізничного транспорту (UTK).

Список звітів:

 • P – Основні ринкові дані – вантажні перевезення (щомісяця)
 • PT – Дані про вантажні перевезення (щоквартально)
 • PTM – Перевезення вантажів у міжнародному сполученні (річний)
 • PTN – Перевезення небезпечних вантажів (щорічно)
 • PTI – Рух інтермодальних перевезень (щоквартально)
 • TT – Дані про вантажний рухомий склад (щоквартально)
 • ТТЕ – Техніко-експлуатаційні показники рухомого складу (щоквартально)
H30

Модуль дозволяє здійснювати електронний обмін даними з іншими носіями. Дані, якими обмінюються, включають інформацію про поїзди, що направляються до перевізника та від перевізника, а також їх деталі, такі як список вагонів, перевезений вантаж, вага нетто та брутто складу поїзда та окремих вагонів. Обмін може бути реалізований на основі міжнародного стандарту HERMES (H30/A30).

Майстер-клас

Реєстр замовлень майстерні (виконання технічного обслуговування)

Поточні ремонти та технічне обслуговування часто проводяться власними майстернями, які є частиною компанії. Модуль “Власні майстерні” відповідає за обробку запитів на виведення вагонів і тягового рухомого складу з експлуатації, а також за зв’язок з власними майстернями, які виконують роботи з дефектними вагонами. Ремонтні роботи проводяться відповідно до документації DSU, на кожну зміну в роботі транспортної одиниці оформляються відповідні документи, такі як R25W і R27W.

Реєстр договорів (внутрішній/зовнішній для майстерні)

Транспортні компанії зобов’язані проводити регулярне технічне обслуговування своїх транспортних засобів, і з цією метою вони укладають договори з майстернями, які спеціалізуються на виконанні конкретних ремонтних робіт. Модуль управління контрактами Railsoft дозволяє реєструвати умови контрактів. Процес включає в себе закріплення відповідних підрозділів за ремонтною компанією, визначення видів технічного обслуговування і ремонту, які необхідно виконати, основних видів діяльності та побічних видів діяльності, які виконуються під час регулярних робіт з технічного обслуговування.

Динамічний дизайн функціоналу дозволяє належним чином розподіляти витрати відповідно до типу звільнень, що впроваджуються.

Інтеграція технічного обслуговування пов’язує зареєстровану заявку з конкретним договором, розраховуючи приблизну вартість проведеного ремонту. Видаючи дані сторонній майстерні на стороні браузера, це дозволяє скоригувати послуги, які необхідно виконати, і повернути рахунок на ремонт з детальним кошторисом витрат відповідно до пунктів контракту. Модуль контрактів працює в тісній взаємодії з модулем технічного обслуговування, файлом технічного обслуговування, файлом транспортної одиниці та файлом підрядника. Елементи, закріплені в договорі, застосовуються як в офісі, так і з мобільного пристрою або веб-браузера в мобільному або веб-середовищі. Цей модуль інтегрований в Ascent.

Послуги

CRM. Підрядник - Web

Модуль використовується для комунікації з клієнтом за допомогою сайту. Крім того, система передбачає листування з підрядником з офісного додатку. Після отримання запиту від клієнта система дозволяє провести детальний розрахунок вартості запиту з розбивкою на різні варіанти. Готовий розрахунок можна трансформувати в оферту, яку потім відправити контрагенту для акцепту. Після схвалення пропозиції на її основі формується договір перевезення, що є початком етапу транспортування.

CRM.Workshop - Веб

Багато ремонтів тягових транспортних засобів виконують зовнішні майстерні, які спеціалізуються на певному виді ремонту і не є частиною компанії-перевізника. Досі форми, які надходили до них на перевірку чи ремонт, надсилалися електронною поштою. Процес займав дуже багато часу, і локомотив не завжди міг вчасно дістатися до місця проведення заходу, щоб виконати заплановані перевезення. Часте виникнення таких випадків ставить під загрозу своєчасність виконання замовлень і призводить до фінансових втрат.

Для того, щоб полегшити і прискорити процес проведення ремонтних робіт, був створений модуль CRM майстерні, керований через веб-браузер. Компанія-перевізник, яка має офісну версію Railsoft, надає доступ до програми ремонтним компаніям, що співпрацюють з нею.

9

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

10

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

11

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

12

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

13

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

14

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

15

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

16

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

17

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Чому RailSoft?

Управління залізничною інфраструктурою має вирішальне значення для безперебійної роботи залізничного транспорту. Для ефективного та результативного управління інфраструктурою керівники залізничної інфраструктури повинні шукати інструменти, які дозволять їм автоматизувати процеси, краще координувати роботу та оптимізувати витрати. Це саме те, що забезпечує модуль RailSoft.

RailSoft – це інструмент, який дозволяє автоматизувати процеси, пов’язані з обслуговуванням колії та залізничного транспорту. Це скорочує час, необхідний для виконання певних дій, і робить їх більш ефективними. Крім того, RailSoft дозволяє менеджерам залізничної інфраструктури краще координувати роботи з технічного обслуговування, що сприяє більш ефективному використанню ресурсів та підвищенню безпеки на залізничному транспорті.

Модуль RailSoft також дозволяє оптимізувати витрати на обслуговування залізничної інфраструктури. Автоматизовані процеси та краща координація роботи допомагають зменшити витрати, що сприяє підвищенню операційної ефективності.

Наша команда складається з кваліфікованих фахівців, які постійно прагнуть вдосконалювати наші рішення. Ми завжди готові допомогти і підтримати наших клієнтів, щоб запропонувати їм найкращі рішення.

Обираючи RailSoft, ви можете бути впевнені, що отримуєте найкращі ІТ-рішення для залізничної галузі на ринку. Ми забезпечуємо ефективність, надійність і гнучкість, щоб допомогти вам досягти успіху. Приєднуйтесь до лав задоволених клієнтів і дізнайтеся, чому RailSoft є найкращим ІТ-рішенням для залізниць.

Що нового?

Наша система постійно розвивається та адаптується до чинного законодавства та ринку залізничних перевезень. Подивіться, з якими новими функціями ви зустрінетеся в RailSoft.

Наші клієнти

Дізнайтеся, як виглядало впровадження системи в інших залізничних компаніях. Дізнайтеся, як наші клієнти підвищили ефективність та покращили безпеку за допомогою RailSoft.

RailSoft

Нашому рішенню вже довіряють багато відомих компаній, які оцінили наш інноваційний підхід та надійність.

Приєднуйтесь до лав задоволених клієнтів і насолоджуйтеся більшою ефективністю та економією часу. RailSoft – надійний партнер для вашого бізнесу.

Контактна форма

Якщо у вас є питання або ви хочете отримати додаткову інформацію, будь ласка, заповніть контактну форму. Наша команда буде рада відповісти на всі ваші запитання та розвіяти будь-які сумніви. Заповнення контактної форми – це простий і швидкий спосіб зв’язатися з нами та отримати підтримку. Не зволікайте, заповніть форму вже сьогодні та дізнайтеся про наші рішення!