Навчання

Навчальний модуль Railsoft розроблений для залізничних компаній, які хочуть керувати процесами навчання своїх співробітників. За допомогою цього модуля роботодавці можуть легко планувати, організовувати та контролювати навчання, а також призначати його окремим працівникам. Модуль також дозволяє керувати навчальною документацією, такою як сертифікати або підтвердження про проходження навчання. Таким чином, роботодавці можуть бути впевнені, що їхні працівники належним чином підготовлені та відповідають стандартам безпеки, передбаченим законодавством.

Дізнайтеся про переваги

Відкрийте для себе переваги нашого навчального модуля, який дозволяє ефективно управляти процесами навчання та підвищує безпеку співробітників.

 

Планування

Навчальний модуль дозволяє залізничним компаніям планувати та організовувати навчання для своїх працівників в одному місці. Роботодавці можуть легко створювати графіки навчання та призначати їх окремим працівникам.

Відстеження прогресу

Модуль дозволяє здійснювати моніторинг прогресу навчання, що дає змогу роботодавцям відстежувати прогрес своїх працівників і пересвідчуватися, що вони проходять належну підготовку.

Менеджмент

Модуль дозволяє керувати навчальною документацією, такою як сертифікати або підтвердження про проходження навчання. Таким чином, роботодавці можуть бути впевнені, що їхні працівники належним чином підготовлені та відповідають стандартам безпеки, передбаченим законодавством.

Автоматизація

Модуль автоматизує процеси управління навчанням, дозволяючи роботодавцям економити час і підвищувати ефективність.

Звітність

Модуль дозволяє створювати різні типи звітів про навчання, що дає змогу роботодавцям швидко і легко аналізувати дані та вживати відповідних заходів.

Зосередьтеся на розвитку

Зв’яжіться з нами, і ми порадимо вам найкраще рішення для оптимізації вашого бізнесу.

Модулі для навчальних центрів

Середовище програми легко налаштовується і може бути розгорнуте в межах організації, що скорочує час, необхідний для впровадження системи. Відкрийте для себе всі можливості Railsoft – вивчіть модулі програми залізничного аутсорсингу

 

Працівники

Система

s

Безпека

Працівники

Система

s

Безпека

Файл вагона - реєстрація та управління

Файли призначені для управління інформацією про експлуатаційні, юридичні та технічні характеристики залізничних вагонів, залізниць та їх обладнання: серед іншого пов’язаних з дозволами на введення в експлуатацію та/або сертифікатами типу (№/термін дії), дозволами на введення в експлуатацію та/або сертифікатами вагонів (№/термін дії), сертифікатами технічної придатності (№/термін дії), а також інформацією, що вимагається законодавством у сфері ідентифікації Виробника, Власника, Утримувача, Оператора та ЕКМ для вагонів.

Файли також надають спеціальні інструменти для оптимізації: запису, управління та використання інформації в області контролю стану технічного обслуговування залізничного вагона та обладнання, відповідно до циклів технічного обслуговування, що відповідають вагону, документації системи технічного обслуговування, гарантій виробника, дійсності сертифікатів, схвалень, дозволів … Система робить доступною в прозорий спосіб всю інформацію про всі події, що відбулися протягом періоду технічного обслуговування, тобто. від 1-го та 2-го рівнів огляду через 3-й рівень періодичних перевірок до 4-го та 5-го рівнів періодичних ремонтів. Система також відстежує в режимі реального часу стан перевірки вагонів-цистерн, гальмівних цистерн та іншого обладнання вагонів. Він дозволяє визначати індивідуальні правила технічного обслуговування і автоматично попереджає про наближення термінів технічного обслуговування або ремонту. Він надає важливу підтримку в управлінні інформацією про безпеку на транспорті у вигляді прозорої візуалізації майбутніх дат ремонтів і технічного обслуговування на часовій шкалі.

Модуль обладнання вагона

Модуль дозволяє визначити будь-які релевантні [для технічного обслуговування, ремонту, ревізії та легалізації] елементи вагонного обладнання [разом з відповідними індивідуальними параметрами, що характеризують] – приклади параметрів.

 • Водосховище
 • Гальмівний циліндр
 • Візок.
  • Касторка № 1np
  • Виробник
  • Тип
  • Ідентифікатор / серійний номер
 • Інше – визначається користувачем системи Користувач матиме можливість:
 • [grupowania wybranych elementów wyposażenia]Визначення шаблонів обладнання, специфічних для певних типів вагонів
 • [z poziomu wagonu] Пов’язує конкретні одиниці обладнання з конкретними залізничними документами

Реєстр вагонних документів - Документообіг

Системна область надає інструменти для підтримки збору, архівування та обміну ресурсами документації з технічного обслуговування вагонів з прив’язкою до конкретного типу транспортного засобу/стратегічного типу залізничної безпеки їх обладнання, з юридично необхідною безперервністю простежуваності характеристик і властивостей в історії експлуатації компонента залізничної системи. Модуль дозволяє користувачеві визначити термін дії документа, пов’язаного з компонентом залізничної системи, і автоматично попереджає про наближення дати закінчення терміну дії документа.

Реєстр договорів (лізинг)

Модуль використовується для реєстрації та управління договорами, укладеними з постачальниками лізингових послуг Модуль управління договорами дозволяє групувати контрагентів у відповідні категорії, що робить відносини з тією чи іншою компанією прозорими.

Працівники

Особова справа - реєстрація та ведення

Модуль в системі призначений для управління інформацією про працівників, а також інформацією про навчання, іспити та дозволи для працівників, які здійснюють транспортні та/або технічні процеси. Функціонал дозволяє визначати і контролювати дійсність сертифікатів і прав на основі заздалегідь визначеної картотеки і правил оповіщення, з процедурами перевірки компетенцій співробітників в реальному режимі (знання маршруту) та інших прав, разом з присвоєнням відповідної документації, що підтверджує набуття прав.

 

Також частиною зони для персоналу є набір функцій, що відповідають за знання стежки. використовується для запису та перевірки знання маршруту підлеглими водіями, а також їхніх останніх поїздок на даному маршруті.

Відношення – шлях поїзда між початковою та кінцевою точкою, що містить певні залізничні лінії або ділянки залізничних ліній.

Модуль дозволяє реєструвати та оновлювати визначення взаємозв’язків різними способами, від ручного визначення до вибору конкретних залізничних ліній та розкладів. Функції управління ознайомленням з маршрутом також дозволяють створювати картку ознайомлення з маршрутом для обраного працівника, а також список працівників, які мають право скласти іспит на ознайомлення з маршрутом або поновити ознайомлення з маршрутом.

Реєстр документів працівників - документообіг

Системна область надає інструменти для підтримки збору, архівування та спільного використання ресурсів документації, що підтверджують права, набуті працівниками, а також ресурсів документації та віднесення до певного типу інструменту, з юридично необхідною безперервністю простежуваності характеристик і властивостей, разом з історією використання об’єкта. Модуль дозволяє користувачеві визначити термін дії документа, пов’язаного зі співробітником або обладнанням, і автоматично попереджає про наближення дати закінчення терміну дії документа.

Модуль екіпіровки працівника

Модуль дозволяє визначати будь-які релевантні (для обслуговування, ремонту, ревізії та легалізації) елементи екіпірування співробітників – одноразові схеми або постійні шаблони (разом з відповідними індивідуальними параметрами характеристики).

Модуль навчання та інструктажу працівників

Модуль відповідає за процес навчання, авторизації, оновлення авторизації та інструктажу. Автоматизація процесу, інтеграція з модулем “Документообіг співробітників”, налаштування шаблонів, шаблонів документів та використання мобільних пристроїв полегшує та оптимізує процес управління правами співробітників.

Реєстр машиністів поїздів UTK

Модуль, що містить набір функціональних можливостей, які дозволяють взаємодіяти з системою Управління залізничного транспорту для введення, оновлення та видалення даних працівників на посадах машиністів поїздів та водіїв транспортних засобів. Модуль створено для приведення системи у відповідність до Наказу Міністра інфраструктури від 12 жовтня 2022 року. (Законодавчий вісник 2022, поз. 2166).

Специфікація функціоналу:

 • Інтеграція з Національним реєстром машиністів поїздів та операторів транспортних засобів відповідно до Розпорядження Міністра інфраструктури від 12 жовтня 2022 року. (Законодавчий вісник 2022, поз. 2166)
 • Внесення, оновлення, зміна, доступ та видалення даних про персонал, що містяться в реєстрі

Система

Файл контрагента

Модуль використовується для управління підрядниками, з якими ми маємо активні ділові відносини. Цей модуль може бути інтегрований із зовнішньою системою, яка наповнюватиме його даними про підрядників. Додатковим функціоналом модуля є реєстр потенційних бізнес-партнерів, який зберігається і підтримується в системі.

Файл продукту

Модуль використовується для обліку товарів, що перевозяться, з урахуванням коду NHM та RID. Кожен продукт, зареєстрований у файлі, підлягає класифікації ОГС.

Безпека

База даних BRK - Реєстрація та управління

Модуль безпеки на залізничному транспорті (BRK) складається з ряду функціональних можливостей, що дозволяють працювати в галузі безпеки на залізничному транспорті в широкому розумінні, починаючи з Програми підвищення безпеки, через всі інспекції Управління залізничного транспорту, внутрішні та зовнішні інспекції суб’єктів, разом з їх сертифікацією, реєстрацією рекомендацій після інспекцій та їх виконанням, і закінчуючи Реєстром залізничних подій, що дозволяє збирати інформацію про інциденти, нещасні випадки або серйозні аварії.

Відділ, відповідальний за Програму підвищення безпеки, забезпечує реєстрацію, прийняття та повний контроль Програм підвищення безпеки та завдань, визначених у їхній сфері. У межах кожної програми можна визначити завдання, виконання яких також можна зафіксувати в цій частині модуля BRK. Завдання можуть бути призначені конкретним особам, установам, а також періодам часу в рамках програми підвищення безпеки. Виконання завдань, з іншого боку, пов’язане із завданнями, визначеними в рамках ПЦП. Система дозволяє роздрукувати Програму з визначеними завданнями та рівнем їх виконання на будь-якому етапі Програми.

База BRK - Прийняття правил процедури

Розділ “Інструкції” дозволяє реєструвати інструкції PKP PLK, внутрішні інструкції компанії та інші документи, які повинні бути доступними для працівників, що користуються мобільною системою mRails. Система дозволяє призначити відповідальну особу, а також дату набрання чинності для кожного з документів, що додаються.

База даних BRK - перевірки та аудити

Розділ “Протоколи аудиту” дозволяє реєструвати та ергономічно адмініструвати протоколи аудиту та перевірок, розбиті на три групи:

 • Аудит Управління залізничного транспорту
 • Внутрішній аудит
 • Зовнішній аудит компанії

Кожна група має індивідуально підготовлені набори полів для реалізації запланованого поділу. Крім того, до кожного протоколу контролю є можливість прикріпити додатки, примітки, документи, а також порушення та завдання, виявлені під час контролю. Система дозволяє призначати завдання окремим співробітникам вже на етапі реєстрації.

Додатковою перевагою є те, що документи, нотатки та додатки можуть бути записані незалежно від аудиту та контролю. Розділ “Протоколи перевірок”, включений до модуля BRK, також дозволяє ергономічно контролювати зовнішні сторони та їхні сертифікати. На основі зареєстрованого аудиту користувач може надати або відкликати сертифікат для обраного зовнішнього органу.

Панель планувальника

Модуль використовується для створення та управління розкладом руху поїздів, що виконують зареєстровані замовлення на перевезення, включаючи планування тягових засобів, машиністів та вагонів. В рамках модуля можна планувати основні переміщення (відповідно до замовлення клієнта), допоміжні переміщення, тобто на роботу, з роботи, додому чи на відпочинок. Крім того, система оснащена функцією перевірки статусу транспорту завдяки зв’язку з SEPE та автоматичного завантаження національних та прикордонних розкладів завдяки зв’язку з PKP PLK. Модуль “Транспортне планування” можна використовувати у вигляді:

 • Графіка
 • Табличний

Панель транспортного диспетчера - Виконання плану перевезень

Ергономічна панель для планування та управління транспортом. Диспетчерська панель може бути запущена в нескінченній кількості екземплярів і користувацьких представлень.

Реєстр транспортних договорів

Модуль дозволяє реєструвати транспортні контракти, укладені з підрядниками, з можливістю їх прив’язки до пропозицій, виданих в модулі CRM. Контракт, який необхідно визначити, може складатися з декількох послуг та їх варіантів.

Звіти ОГС

Модуль відповідає за створення звітів, необхідних Центральному статистичному управлінню (ЦСУ).

Список звітів:

 • ТЗ-1 – Звіт про роботу залізничного транспорту
 • ТЗ-2 – Звіт про залізничні вантажні перевезення
 • TK-2a – Звіт про міжнародні вантажні перевезення залізничним транспортом
 • ТК-4 – Звіт про роботу рухомого складу
 • TK-6 – Звіт про рухомий склад
Звіти UTK (P-Z)

Модуль відповідає за створення звітів, необхідних Управлінню залізничного транспорту (UTK).

Список звітів:

 • P – Основні ринкові дані – вантажні перевезення (щомісяця)
 • PT – Дані про вантажні перевезення (щоквартально)
 • PTM – Перевезення вантажів у міжнародному сполученні (річний)
 • PTN – Перевезення небезпечних вантажів (щорічно)
 • PTI – Рух інтермодальних перевезень (щоквартально)
 • TT – Дані про вантажний рухомий склад (щоквартально)
 • ТТЕ – Техніко-експлуатаційні показники рухомого складу (щоквартально)
H30

Модуль дозволяє здійснювати електронний обмін даними з іншими носіями. Дані, якими обмінюються, включають інформацію про поїзди, що направляються до перевізника та від перевізника, а також їх деталі, такі як список вагонів, перевезений вантаж, вага нетто та брутто складу поїзда та окремих вагонів. Обмін може бути реалізований на основі міжнародного стандарту HERMES (H30/A30).

Реєстр замовлень майстерні (виконання технічного обслуговування)

Поточні ремонти та технічне обслуговування часто проводяться власними майстернями, які є частиною компанії. Модуль “Власні майстерні” відповідає за обробку запитів на виведення вагонів і тягового рухомого складу з експлуатації, а також за зв’язок з власними майстернями, які виконують роботи з дефектними вагонами. Ремонтні роботи проводяться відповідно до документації DSU, на кожну зміну в роботі транспортної одиниці оформляються відповідні документи, такі як R25W і R27W.

Реєстр договорів (внутрішній/зовнішній для майстерні)

Транспортні компанії зобов’язані проводити регулярне технічне обслуговування своїх транспортних засобів, і з цією метою вони укладають договори з майстернями, які спеціалізуються на виконанні конкретних ремонтних робіт. Модуль управління контрактами Railsoft дозволяє реєструвати умови контрактів. Процес включає в себе закріплення відповідних підрозділів за ремонтною компанією, визначення видів технічного обслуговування і ремонту, які необхідно виконати, основних видів діяльності та побічних видів діяльності, які виконуються під час регулярних робіт з технічного обслуговування.

Динамічний дизайн функціоналу дозволяє належним чином розподіляти витрати відповідно до типу звільнень, що впроваджуються.

Інтеграція технічного обслуговування пов’язує зареєстровану заявку з конкретним договором, розраховуючи приблизну вартість проведеного ремонту. Видаючи дані сторонній майстерні на стороні браузера, це дозволяє скоригувати послуги, які необхідно виконати, і повернути рахунок на ремонт з детальним кошторисом витрат відповідно до пунктів контракту. Модуль контрактів працює в тісній взаємодії з модулем технічного обслуговування, файлом технічного обслуговування, файлом транспортної одиниці та файлом підрядника. Елементи, закріплені в договорі, застосовуються як в офісі, так і з мобільного пристрою або веб-браузера в мобільному або веб-середовищі. Цей модуль інтегрований в Ascent.

CRM. Підрядник - Web

Модуль використовується для комунікації з клієнтом за допомогою сайту. Крім того, система передбачає листування з підрядником з офісного додатку. Після отримання запиту від клієнта система дозволяє провести детальний розрахунок вартості запиту з розбивкою на різні варіанти. Готовий розрахунок можна трансформувати в оферту, яку потім відправити контрагенту для акцепту. Після схвалення пропозиції на її основі формується договір перевезення, що є початком етапу транспортування.

CRM.Workshop - Веб

Багато ремонтів тягових транспортних засобів виконують зовнішні майстерні, які спеціалізуються на певному виді ремонту і не є частиною компанії-перевізника. Досі форми, які надходили до них на перевірку чи ремонт, надсилалися електронною поштою. Процес займав дуже багато часу, і локомотив не завжди міг вчасно дістатися до місця проведення заходу, щоб виконати заплановані перевезення. Часте виникнення таких випадків ставить під загрозу своєчасність виконання замовлень і призводить до фінансових втрат.

Для того, щоб полегшити і прискорити процес проведення ремонтних робіт, був створений модуль CRM майстерні, керований через веб-браузер. Компанія-перевізник, яка має офісну версію Railsoft, надає доступ до програми ремонтним компаніям, що співпрацюють з нею.

Віконний додаток CRM.Handel

Модуль використовується для реєстрації запитів на товари, що перевозяться, включаючи NHM та RID код. Кожен продукт, зареєстрований у файлі, підлягає класифікації ОГС. RailSoft дозволяє вести зведений облік послуг, наприклад, перевезень (штуки, тонни нетто, години роботи, поїзди тощо), перебування вагонів під завантаженням/розвантаженням, використання вагонів.

Функціонал розрахунку, що дозволяє підготувати цільову вартість фрахту для кожного запиту на основі визначених параметрів / ставок (наприклад, середня вартість палива, водія/години, локомотива, обраних послуг тощо) та фіксованих комерційних правил (наприклад, мультиплікатор в залежності від кількості вагонів тощо).

9

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

10

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

11

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

12

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

13

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

14

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

15

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

16

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

17

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Чому RailSoft?

Навчальні центри повинні адаптуватися до постійно мінливих вимог ринку та задовольняти потреби своїх клієнтів. Один із способів досягти цього – впровадити сучасну систему управління навчанням, таку як RailSoft.

Система RailSoft – це інструмент, який дозволяє навчальним центрам планувати, організовувати та контролювати навчання, а також керувати записами про навчання. Завдяки цьому навчальні центри можуть підвищити ефективність своєї діяльності та покращити якість своїх послуг.

Однією з ключових переваг впровадження RailSoft є автоматизація процесів управління навчанням. Це дозволяє навчальним центрам економити час і підвищувати ефективність своєї роботи.

Ще однією важливою перевагою є можливість відстежувати хід навчання та створювати різні види звітів. Це дозволяє навчальним центрам швидко і легко аналізувати дані та вживати відповідних заходів.

Наша команда складається з кваліфікованих фахівців, які постійно прагнуть вдосконалювати наші рішення. Ми завжди готові допомогти і підтримати наших клієнтів, щоб запропонувати їм найкращі рішення.

Обираючи RailSoft, ви можете бути впевнені, що отримуєте найкращі ІТ-рішення для залізничної галузі на ринку. Ми забезпечуємо ефективність, надійність і гнучкість, щоб допомогти вам досягти успіху. Приєднуйтесь до лав задоволених клієнтів і дізнайтеся, чому RailSoft є найкращим ІТ-рішенням для залізниць.

Що нового?

Наша система постійно розвивається та адаптується до чинного законодавства та ринку залізничних перевезень. Подивіться, з якими новими функціями ви зустрінетеся в RailSoft.

Наші клієнти

Дізнайтеся, як виглядало впровадження системи в інших залізничних компаніях. Дізнайтеся, як наші клієнти підвищили ефективність та покращили безпеку за допомогою RailSoft.

RailSoft

Нашому рішенню вже довіряють багато відомих компаній, які оцінили наш інноваційний підхід та надійність.

Приєднуйтесь до лав задоволених клієнтів і насолоджуйтеся більшою ефективністю та економією часу. RailSoft – надійний партнер для вашого бізнесу.

Контактна форма

Якщо у вас є питання або ви хочете отримати додаткову інформацію, будь ласка, заповніть контактну форму. Наша команда буде рада відповісти на всі ваші запитання та розвіяти будь-які сумніви. Заповнення контактної форми – це простий і швидкий спосіб зв’язатися з нами та отримати підтримку. Не зволікайте, заповніть форму вже сьогодні та дізнайтеся про наші рішення!