Контейнерне депо

Наша система дозволяє ефективно управляти операціями з контейнерами на території контейнерного депо і надає інформацію про статус контейнерів, а також інформує про доставку та вивільнення контейнерів. Робота в системі дозволяє підвищити ефективність і знизити операційні витрати. Завдяки здатності інтегруватися з іншими логістичними системами, наш модуль дозволяє легко передавати дані та координувати діяльність між різними суб’єктами, що взаємодіють у сфері контейнерних складів і транспорту. Поєднання системи з модулями системи бронювання транспортних засобів дозволяє автоматизувати процес доставки та видачі, а також легко контролювати кількість вантажівок, що в’їжджають на територію депо протягом певного періоду часу.

Дізнайтеся про переваги

Відкрийте для себе всі можливості, які пропонує спеціалізоване рішення RailSoft для контейнерних депо.

I

Автоматизація

Автоматизація інформування про доставку та звільнення контейнерів – завдяки інтеграції з Системою бронювання транспортних засобів, можна випустити інструмент для перевізників та судноплавних компаній для інформування про доставку та звільнення контейнерів. Інтеграція з модулем депо автоматизує формування завдань на обробку.

Оптимізація

Програмне забезпечення дозволяє оптимізувати складські площі за рахунок кращого планування та організації потоку контейнерів, тим самим підвищуючи ефективність зберігання.

Очищення

Модуль RailSoft, завдяки інтеграції з модулем контрактів, дозволяє ефективно виставляти рахунки за надані послуги з розбивкою по клієнтах і типах послуг, що параметризуються.

Моніторинг

Модуль дозволяє посилити контроль і моніторинг логістичних процесів на контейнерному складі, що дає змогу швидко реагувати на потенційні труднощі та підвищити ефективність.

Простота експлуатації

Однією з додаткових переваг системного модуля Railsoft для контейнерних депо є простота використання. Наші рішення інтуїтивно зрозумілі та зручні у використанні, тому персонал може навчитися користуватися програмним забезпеченням швидко і без проблем.

Зосередьтеся на розвитку

Зв’яжіться з нами, і ми порадимо вам найкраще рішення для оптимізації вашого бізнесу.

Модулі для контейнерних складів

Модулі можуть бути легко налаштовані та впроваджені в організації, що скорочує час, необхідний для впровадження системи. Крім того, їх можна додавати, видаляти або змінювати в будь-який час, що дозволяє адаптувати систему до мінливих потреб бізнесу.

Працівники

Система

Звіти

i

Контракти

Послуги

Каталоги

+

Транспорт

Працівники

Особова справа - реєстрація та ведення

Модуль в системі призначений для управління інформацією про працівників, а також інформацією про навчання, іспити та дозволи для працівників, які здійснюють транспортні та/або технічні процеси. Функціонал дозволяє визначати і контролювати дійсність сертифікатів і прав на основі заздалегідь визначеної картотеки і правил оповіщення, з процедурами перевірки компетенцій співробітників в реальному режимі (знання маршруту) та інших прав, разом з присвоєнням відповідної документації, що підтверджує набуття прав.

Також частиною зони для персоналу є набір функцій, що відповідають за знання стежки. використовується для запису та перевірки знання маршруту підлеглими водіями, а також їхніх останніх поїздок на даному маршруті.

Відношення – шлях поїзда між початковою та кінцевою точкою, що містить певні залізничні лінії або ділянки залізничних ліній.

Модуль дозволяє реєструвати та оновлювати визначення взаємозв’язків різними способами, від ручного визначення до вибору конкретних залізничних ліній та розкладів. Функції управління ознайомленням з маршрутом також дозволяють створювати картку ознайомлення з маршрутом для обраного працівника, а також список працівників, які мають право на складання іспиту на ознайомлення з маршрутом або на поновлення ознайомлення з маршрутом.

Реєстр документів працівників - документообіг

Системна область надає інструменти для підтримки збору, архівування та спільного використання ресурсів документації, що підтверджують права, набуті працівниками, а також ресурсів документації та віднесення до певного типу інструменту, з юридично необхідною безперервністю простежуваності характеристик і властивостей, разом з історією використання об’єкта. Модуль дозволяє користувачеві визначити термін дії документа, пов’язаного зі співробітником або обладнанням, і автоматично попереджає про наближення дати закінчення терміну дії документа.

Специфікація функціоналу:

 • Керування записами про кваліфікацію працівників
 • Управління технічною документацією обладнання співробітників
 • Визначення правил попередження про закінчення терміну дії вищезазначеного. Документи
 • Система сповіщення авторизованих користувачів системи про зміну статусу дійсності вищезазначених документів. Документи

Користувач системи має можливість:

 • Запис сканів документів,
 • Прив’язка документів до відповідних ресурсів (обладнання)
 • Вказати термін дії (закінчення терміну дії) документа o Система автоматично згенерує нагадування про наближення дати закінчення терміну дії поточних документів
 • Отримайте доступ до будь-якого скану з діапазону зареєстрованих документів (залежно від прав) через додаток:
  • Офіс
  • Мобільний

Електронний облік робочого часу працівників (eZCPP)

Модуль відповідає за процес реєстрації, перевірки та обліку робочого часу будь-якого працівника (включаючи зовнішніх субпідрядників), який виконує будь-яку діяльність в системі RailSoft.

Запис часу здійснюється за допомогою спеціальних додатків:

 • Мобільні пристрої (замовник обирає систему на етапі укладання договору)
  • Windows
  • Android o
  • Офісне обладнання (класичний комп’ютер)
  • Веб-браузери
 • Напівавтоматизована реєстрація та перевірка електронних карток робочого часу працівників за допомогою мобільних пристроїв o Напівавтоматизована – працівник починає та завершує певні процеси, характерні для робочого місця, наприклад R7 (система автоматично записує дату та час початку/закінчення)
 • Ручний запис та перевірка електронних карток робочого часу працівників за допомогою мобільних пристроїв o Ручний – працівник фізично вводить час, витрачений на виконання певних завдань, наприклад, працівник цеху (вимагає впровадження модуля “Цех”)
 • Модифікація зареєстрованих еККПП через мобільні пристрої або веб-браузер
 • Облік та перевірка робочого часу за допомогою настільного додатку o Візуалізація реєстру електронних карток обліку робочого часу працівників o Перевірка електронних карток обліку робочого часу, записаних працівниками

 

 

 

Модуль екіпіровки працівника

Модуль дозволяє визначати будь-які релевантні (для обслуговування, ремонту, ревізії та легалізації) елементи екіпірування співробітників – одноразові схеми або постійні шаблони (разом з відповідними індивідуальними параметрами характеристики).

 

 

Модуль навчання та інструктажу працівників

Модуль відповідає за процес навчання, авторизації, оновлення авторизації та інструктажу. Автоматизація процесу, інтеграція з модулем “Документообіг співробітників”, налаштування шаблонів, шаблонів документів та використання мобільних пристроїв полегшує та оптимізує процес управління правами співробітників.

 

Система

Файл контрагента

Модуль використовується для управління підрядниками, з якими ми маємо активні ділові відносини. Цей модуль може бути інтегрований із зовнішньою системою, яка наповнюватиме його даними про підрядників. Додатковим функціоналом модуля є реєстр потенційних бізнес-партнерів, який зберігається і підтримується в системі.

 

Файл продукту

Модуль використовується для обліку товарів, що перевозяться, з урахуванням коду NHM та RID. Кожен продукт, зареєстрований у файлі, підлягає класифікації ОГС.

Специфікація функціоналу:

 • Початковий баланс – Пакетний імпорт списку, повної інвентаризації товарів (на основі кодів NHM) із зовнішньої бази даних або підготовленого файлу *.xls
 • Запис та управління інформацією у сфері обліку товарів
 • Можливість присвоєння RID-коду обраним товарам
 • Управління розподілом товарів за товарними групами
 • Управління одиницями виміру товарів
 • Класифікація товарів за категоріями ОГС
 • Класифікація товарів за кодами NHM
 • Можливість інтеграції із зовнішньою системою, яка управляє товарними даними.

 

Звіти

Модуль звітів

Модуль використовується для створення SQL-запитів, спеціальних звітів, виписок для замовника. Можна параметризувати оператори у вигляді фіксованої таблиці, зведеної таблиці та дашборду.

У модулі можна групувати створені внески за потребою та керувати правами доступу користувачів.

Сформовані звіти можна експортувати в xls або pdf файли, роздрукувати або періодично надсилати на електронну пошту.

 

Контракти

Реєстр контрактів (термінал + під'їзні колії)

Модуль дозволяє реєструвати побічні та термінальні договори, укладені з підрядниками, з можливістю їх прив’язки до пропозицій, виданих в модулі CRM. Контракт, який необхідно визначити, може складатися з декількох послуг та їх варіантів. Також можливі гнучкі форми виставлення рахунків:

 • Один раз.
 • За роками
 • За кварталами
 • На місяць
 • На тиждень
 • На день

При визначенні транспортного контракту можна також вказати вид оплати:

 • Оплата за все
 • Оплата щонайменше за N одиниць (вагонів, тонн, часу тощо).
 • Оплата завжди за N одиниць (вагонів, тонн, часу тощо).

Після визначення контракту на поставку сайдингу система автоматично генерує протоколи виконання в кількості, що залежить від обраної форми виставлення рахунку. Можливі дві форми протокольного врегулювання:

 • Вручну – користувач повинен вручну вказати записані операції, які підлягають оплаті
 • Автоматично – система автоматично відбирає записані операції, які підходять для врегулювання, і представляє їх користувачеві для затвердження

Система дозволяє інтегруватися з бухгалтерською системою для передачі протоколу в якості вхідних даних до рахунку-фактури.

 

Послуги

CRM. Підрядник - веб

Модуль використовується для комунікації з клієнтом за допомогою сайту. Крім того, система передбачає листування з підрядником з офісного додатку. Після отримання запиту від клієнта система дозволяє провести детальний розрахунок вартості запиту з розбивкою на різні варіанти. Готовий розрахунок можна трансформувати в оферту, яку потім відправити контрагенту для акцепту. Після схвалення пропозиції на її основі формується договір перевезення, що є початком етапу транспортування.

Мета модуля – комунікація з клієнтом за допомогою веб-сайту.

 

Каталоги

Файл вантажно-розвантажувального обладнання (наприклад, крани) - реєстрація та управління

Файл призначений для управління інформацією про вантажно-розвантажувальну техніку.

Як частина модуля, система дозволяє контролювати склад підйомно-транспортного обладнання та вести облік документів, перевірок і технічного обслуговування обладнання.

 

 

Файл вантажно-розвантажувального обладнання (наприклад, крани) - обладнання

Модуль дозволяє визначити будь-які відповідні (для технічного обслуговування, ремонту, ревізії та легалізації) компоненти докового обладнання (разом з відповідними індивідуальними характеристиками) – приклади параметрів.

 • Двигун внутрішнього згоряння
 • Спідометр
 • Візок.
 • Інші елементи обладнання – визначаються користувачем системи

Користувач зможе визначати шаблони обладнання (групування вибраних елементів обладнання), специфічні для певних типів обладнання.

Файл вантажно-розвантажувального обладнання (наприклад, крани) - реєстр документів

Системна область надає інструменти для підтримки збору, архівування та спільного використання ресурсів технічної документації для вантажно-розвантажувального обладнання з прив’язкою до конкретного типу транспортного засобу, зберігаючи при цьому необхідну законодавчо встановлену безперервність відстеження функцій і характеристик в історії експлуатації обладнання. Модуль дозволяє користувачеві визначити термін дії документа, пов’язаного з компонентом системи, і автоматично попереджає про наближення дати закінчення терміну дії документа.

 • Специфікація функціоналу:
 • Управління технічною документацією на вантажно-розвантажувальне обладнання
 • Управління документацією з випуску обладнання
 • Управління записами про технічне обслуговування обладнання
 • Управління документацією, що видається ТДТ
 • Управління документацією та фотографіями пошкодженого транспортного засобу
 • Визначення правил попередження про закінчення терміну дії вищезазначеного. Документи
 • Система сповіщення авторизованих користувачів системи про зміну статусу дійсності вищезазначених документів. Документи
  Особливості
 • Запис сканів документів,
 • Посилання документів на відповідні ресурси
 • Зазначення терміну дії (чинності) документа
 • Система автоматично згенерує нагадування, коли термін дії поточних документів закінчується

 

Файл вантажно-розвантажувального обладнання (наприклад, крани) - Модуль перевірки та обслуговування

При виконанні контрольних робіт на транспортному засобі перевіряється стан окремих елементів обладнання відповідно до вказівок в ДСУ і визначених правил.

Специфікація

 • Визначення рівнів технічного обслуговування підйомно-транспортного обладнання.
 • Визначення правил огляду обладнання для роботи з ним. Визначення перевірок за групами технічного обслуговування
 • Облік і управління перевіркою та ремонтом підйомно-транспортного обладнання.
 • Визначення правил огляду обладнання для роботи з ним.
 • Облік і управління перевіркою та ремонтом підйомно-транспортного обладнання.

Транспорт

Контейнерний склад - управління та експлуатація

Модуль “Контейнерний склад” використовується для управління послугами з обробки та зберігання контейнерів. Модуль передбачає обробку вантажів у вигляді контейнера, а також обробку генеральних вантажів. Депо передбачає перевантаження зі складу на вагон, з вагона на склад, з вагона на вагон, з вагона на вагон, з вагона на контейнер, з контейнера на вагон. Депо також займається митними, фітосанітарними та іншими процесами, пов’язаними з інтермодальними перевезеннями. Як частина системи, ми можемо створити кілька складів/сховищ і спроектувати макет системи, включаючи адресацію місць зберігання.

Модуль терміналу пов’язаний з модулем договорів і дозволяє вести облік наданих послуг.

Модуль складається з:

 • Офісна частина дозволяє реєструвати замовлення, інформувати про поставки та відвантаження, керувати воротами, конфігурувати склади, створювати черги замовлень, переглядати складські запаси та вантажі.
 • Мобільна частина для виконання наказів/команд/завдань та повідомлення про необхідність додаткових дій, наприклад: миття контейнера, прибирання, відсутність пломб
 • Веб-частина, яка дозволяє клієнту зробити запит на відвантаження, подати заявку на автомобіль і переглянути рівень запасів

 

 

Послуги

CRM. Підрядник - Web

Модуль використовується для комунікації з клієнтом за допомогою сайту. Крім того, система передбачає листування з підрядником з офісного додатку. Після отримання запиту від клієнта система дозволяє провести детальний розрахунок вартості запиту з розбивкою на різні варіанти. Готовий розрахунок можна трансформувати в оферту, яку потім відправити контрагенту для акцепту. Після схвалення пропозиції на її основі формується договір перевезення, що є початком етапу транспортування.

CRM.Workshop - Веб

Багато ремонтів тягових транспортних засобів виконують зовнішні майстерні, які спеціалізуються на певному виді ремонту і не є частиною компанії-перевізника. Досі форми, які надходили до них на перевірку чи ремонт, надсилалися електронною поштою. Процес займав дуже багато часу, і локомотив не завжди міг вчасно дістатися до місця проведення заходу, щоб виконати заплановані перевезення. Часте виникнення таких випадків ставить під загрозу своєчасність виконання замовлень і призводить до фінансових втрат.

Для того, щоб полегшити і прискорити процес проведення ремонтних робіт, був створений модуль CRM майстерні, керований через веб-браузер. Компанія-перевізник, яка має офісну версію Railsoft, надає доступ до програми ремонтним компаніям, що співпрацюють з нею.

9

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

10

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

11

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

12

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

13

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

14

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

15

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

16

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

17

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Ваш титул буде тут

Ваш вміст буде тут. Відредагуйте або видаліть цей текст в рядку або в налаштуваннях модуля “Контент”. Ви також можете стилізувати кожен аспект цього контенту в модулі Налаштування дизайну і навіть застосувати кастомний CSS до цього тексту в модулі Додаткові налаштування.

Чому RailSoft?

Контейнерні склади є важливими пунктами в процесі контейнерних перевезень, а ефективне управління ними – ключ до підвищення продуктивності та прибутку компанії. У наш час, коли транспортна галузь зростає загрозливими темпами, управління логістикою стало ключовою частиною бізнесу. Одним з інструментів, який може допомогти в цьому процесі, є система RailSoft.

RailSoft – це ІТ-система, розроблена спеціально для контейнерних депо. Основна мета RailSoft – покращити управління та координацію транспортних процесів у депо, що дозволить компанії досягти більшої ефективності та прибутковості.

Впровадження RailSoft може принести ряд переваг компаніям, що займаються контейнерними перевезеннями. Перша перевага – покращення координації. RailSoft дозволяє повністю автоматизувати процес перевезення, від отримання контейнера до відправки. Це дозволяє компанії досягти кращої координації між різними елементами процесу, що призводить до більш ефективного використання ресурсів і швидшої доставки.

Наша команда складається з кваліфікованих фахівців, які постійно прагнуть вдосконалювати наші рішення. Ми завжди готові допомогти і підтримати наших клієнтів, щоб запропонувати їм найкращі рішення.

Обираючи RailSoft, ви можете бути впевнені, що отримуєте найкращі ІТ-рішення для залізничної галузі на ринку. Ми забезпечуємо ефективність, надійність і гнучкість, щоб допомогти вам досягти успіху. Приєднуйтесь до лав задоволених клієнтів і дізнайтеся, чому RailSoft є найкращим ІТ-рішенням для залізниць.

Що нового?

Наша система постійно розвивається та адаптується до чинного законодавства та ринку залізничних перевезень. Подивіться, з якими новими функціями ви зустрінетеся в RailSoft.

Наші клієнти

Дізнайтеся, як виглядало впровадження системи в інших залізничних компаніях. Дізнайтеся, як наші клієнти підвищили ефективність та покращили безпеку за допомогою RailSoft.

RailSoft

Нашому рішенню вже довіряють багато відомих компаній, які оцінили наш інноваційний підхід та надійність.

Приєднуйтесь до лав задоволених клієнтів і насолоджуйтеся більшою ефективністю та економією часу. RailSoft – надійний партнер для вашого бізнесу.

Контактна форма

Якщо у вас є питання або ви хочете отримати додаткову інформацію, будь ласка, заповніть контактну форму. Наша команда буде рада відповісти на всі ваші запитання та розвіяти будь-які сумніви. Заповнення контактної форми – це простий і швидкий спосіб зв’язатися з нами та отримати підтримку. Не зволікайте, заповніть форму вже сьогодні та дізнайтеся про наші рішення!