Tytuł Gepard Biznesu 2020 województwa podkarpackiego dla Petrosoft.pl

Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu już od kilku lat zajmują się analizą wyników finansowych firm, a dane pochodzą z Krajowego Rejestru Sądowego. W listopadzie 2020 roku zostało poddanych takiej analizie kilka tysięcy firm ze wszystkich województw Polski.

Firma Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp. z o.o. została wyróżniona w ramach XV edycji Konkursu, uzyskując tytuł Gepardy Biznesu 2020 województwa Podkarpackiego. Nasza Spółka Petrosoft.pl znalazła się na liście 1245 podkarpackich firm wymienionych w tym właśnie rankingu, prezentującym dynamikę rozwoju przedsiębiorstw z tego regionu. Dziękujemy za przyznane wyróżnienie.