Systemy wspomagania dla Produkcji

Modułowe rozwiązanie do wspierania procesów zarządzania utrzymaniem ruchu, kontrolą jakości, nadzorowaniem audytów i zaleceń pokontrolnych. Zastosowanie aplikacji mobilnych jest doskonałym uzupełnieniem zbierania informacji w warunkach produkcyjnych.

Zobacz więcej