FreshMail.pl

Rozwiązania dla firm kolejowych

RAILSoft Business Solution 

nowoczesna kolej w cyfrowym świecie

Realizacja przewozów oraz zarządzanie taborem w oparciu o zaawansowane technologie informatyczne

Systemy informatyczne petrosoft.pl to najbardziej zaawansowane i najlepiej rozbudowane rozwiązania dostępne na polskim rynku do zastosowania w transporcie kolejowym. Jednym z kluczowych programów dedykowanych obsłudze przewozów kolejowych jest system RAILSoft.
Na trudnym rynku przewozów transportowych, to właśnie zastosowanie innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań technologicznych będzie czynnikiem ZWIĘKSZAJĄCYM PRZEWAGI KONKURENCYJNE Twojej firmy. Przeniesienie procesów przemysłowych do sfery cyfrowej nie jest aktualną obecnie, przemijającą modą. To fakt, z którym będą musieli zmierzyć się wszyscy LICZĄCY SIĘ NA RYNKU GRACZE.

Najważniejsze korzyści

 • poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego
 • obniżenie kosztów działalności
 • zwiększenie efektywności wykorzystania taboru kolejowego poprzez zoptymalizowane zarządzanie
 • bezpośredni wzrost dochodów firmy wynikający ze zwiększenia możliwości przewozowych i rosnącej liczby obsługiwanych ładunków
 • oszczędności związane z bardziej efektywnym zarządzaniem zasobami ludzkimi (m.in. czasem pracy operatorów transportu)
 • możliwość wyposażenia motorniczych w mobilne urządzenia połączone z systemem - elektroniczna książka pojazdu trakcyjnego
 • skuteczniejsza koordynacja łańcucha dostaw - konsolidacja ładunków na jednej trasie
 • optymalizacja zarządzania serwisem taboru
 • pełna i zoptymalizowana kontrola nad przepływem zleconych ładunków (możliwość wprowadzania statusu bieżących ładunków)
 • precyzyjne śledzenie przesyłki od momentu przyjęcia zlecenia do momentu odbioru towaru
 • możliwość nadzoru położenia taboru w czasie rzeczywistym - monitoring GPS każdej jednostki ładunkowej oraz lokomotyw
 • bieżąca implementacja zmian prawnych do procesów transportu kolejowego
 • spersonalizowana alokacja jednostek ładunkowych oraz pojazdów ciągnących w czasie przyszłym
 • lepiej zoperacjonalizowany przepływ bieżącej dokumentacji, stworzenie elektronicznego repozytorium dokumentów

Usprawnienie procesów logistycznych dzięki wdrożeniu systemu RAILSoft UŁATWI EKSPANSJĘ firm kolejowych na rynki zagraniczne. Zinformatyzowanie systemu zarządzania taborem umożliwi również realizację przewozów w bardziej odległe kierunki, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia planowanego zacieśnienia współpracy z Chinami w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

Inwestycja w system informatyczny RAILSoft to niezbędny krok w drodze do osiągnięcia strategicznych celów biznesowych Twojej FIRMY. Mamy nadzieję, że już wkrótce razem z Państwem będziemy mogli napędzać tę lokomotywę informatyzacji polskiej kolei!

RAILSoft - zintegrowany system ERP Kolejowy rozwijany od ponad 10 lat wraz z częścią mobilną (obecnie ponad 1200 urządzeń na torach).

 • Lotos Kolej
 • PKP Energetyka
 • Koleje Czeskie
 • KGHM S.A. / Polmiedź-Trans
 • Zakład Inżynierii Kolejowej
 • Tabor Dębica

Pozostałe szczegóły www.railsoft.pl

Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter
Google Plus
Google Plus
Google Plus

Zasubskrybuj nasz newsletter

Tak, chcę otrzymywać newsletter (możesz zrezygnować w każdej chwili).

FreshMail.pl