Rozwiązania dla firm kolejowych

RAILSoft Business Solution 

nowoczesna kolej w cyfrowym świecie

Realizacja przewozów oraz zarządzanie taborem w oparciu o zaawansowane technologie informatyczne

Systemy informatyczne petrosoft.pl to najbardziej zaawansowane i najlepiej rozbudowane rozwiązania do zastosowania w transporcie kolejowym dostępne na polskim rynku.

RAILSoft to zintegrowany system informatyczny dedykowany dla firm kolejowych. System dostępny jest w wersji międzynarodowej i obsługuje kilkaset procesów kolejowych. System jest zbudowany w wersji modułowej, a funkcjonalności i moduły są konfigurowane pod konkretne rozwiązanie i wymagania firm.

System wdrożony jest przez:

 •  przewoźników kolejowych,
 • firmę wynajmujących wagony,
 • ECM,
 • firmę produkującą wagony,
 • warsztaty naprawcze i wykonujące przeglądy taboru
 • firmę odpowiedzialną za utrzymanie infrastruktury kolejowej

Na trudnym rynku przewozów transportowych, to właśnie zastosowanie innowacyjnych i zaawansowanych rozwiązań technologicznych będzie czynnikiem ZWIĘKSZAJĄCYM PRZEWAGI KONKURENCYJNE Twojej firmy. Przeniesienie procesów przemysłowych do sfery cyfrowej nie jest aktualną obecnie, przemijającą modą. To fakt, z którym będą musieli zmierzyć się wszyscy LICZĄCY SIĘ NA RYNKU GRACZE.

Najważniejsze korzyści

 • poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego
 • obniżenie kosztów działalności
 • zwiększenie efektywności wykorzystania taboru kolejowego poprzez zoptymalizowane zarządzanie
 • bezpośredni wzrost dochodów firmy wynikający ze zwiększenia możliwości przewozowych i rosnącej liczby obsługiwanych ładunków
 • oszczędności związane z bardziej efektywnym zarządzaniem zasobami ludzkimi (m.in. czasem pracy operatorów transportu)
 • możliwość wyposażenia maszynistów  w mobilne urządzenia połączone z systemem – elektroniczna książka pojazdu trakcyjnego
 • dokumenty kolejowe z gruntu R7/R25/R27/próba hamulcowa/zgłaszanie usterek/karta pracy rewidenta
 • skuteczniejsza koordynacja łańcucha dostaw – konsolidacja ładunków na jednej trasie
 • optymalizacja zarządzania serwisem taboru
 • pełna i zoptymalizowana kontrola nad przepływem zleconych ładunków (możliwość wprowadzania statusu bieżących ładunków)
 • precyzyjne śledzenie przesyłki od momentu przyjęcia zlecenia do momentu odbioru towaru
 • możliwość nadzoru położenia taboru w czasie rzeczywistym – monitoring GPS każdej jednostki ładunkowej oraz lokomotyw
 • bieżąca implementacja zmian prawnych do procesów transportu kolejowego
 • spersonalizowana alokacja jednostek ładunkowych oraz pojazdów ciągnących w czasie przyszłym
 • lepiej zoperacjonalizowany przepływ bieżącej dokumentacji, stworzenie elektronicznego repozytorium dokumentów
 • zarządzanie bocznicami kolejowymi
 • mapa kolejowa Polski
 • wykorzystanie zaawansowanych metod optymalizacyjnych w procesie planowania pociągów

Usprawnienie procesów logistycznych dzięki wdrożeniu systemu RAILSoft UŁATWI EKSPANSJĘ firm kolejowych na rynki zagraniczne. Zinformatyzowanie systemu zarządzania taborem umożliwi również realizację przewozów w bardziej odległe kierunki, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia planowanego zacieśnienia współpracy z Chinami w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

Inwestycja w system informatyczny RAILSoft to niezbędny krok w drodze do osiągnięcia strategicznych celów biznesowych Twojej FIRMY. Mamy nadzieję, że już wkrótce razem z Państwem będziemy mogli napędzać tę lokomotywę informatyzacji polskiej kolei!

RAILSoft – zintegrowany system ERP Kolejowy rozwijany od ponad 10 lat wraz z częścią mobilną (obecnie ponad 1200 urządzeń na torach).

 • Lotos Kolej
 • PKP Energetyka
 • CD Cargo Polska
 • KGHM S.A.
 • Polmiedź-Trans
 • Zakład Inżynierii Kolejowej
 • Tabor Dębica
 • Captrain
 • Siarkopol ( Greenbrier Europe)
 • Wagon Rent 
 • Inter Cargo
 • CTL

Pozostałe szczegóły :