Depot kontenerowy

Nasz system pozwala efektywnie zarządzać operacjami na kontenerach w obszarze depotu kontenerowego oraz dostarcza informacje o stanie kontenerów i awizowaniu dostaw oraz wydań. Praca w systemie pozwala na zwiększenie wydajności oraz zmniejszenia kosztów operacyjnych. Poprzez możliwość integracji z innymi systemami logistycznymi, nasz moduł pozwala na łatwe przesyłanie danych i koordynację działań pomiędzy różnymi podmiotami współdziałającymi w obszarze depotu kontenerowego i transportu. Dzięki połączeniu systemu z modułami Vehicle Booking System proces dostaw i wydań jest zautomatyzowany oraz w prosty sposób kontrolowana jest ilość ciężarówek wjeżdżających w określonym okienku czasowym na depot.

Poznaj korzyści

Odkryj wszystkie możliwości jakie oferuje dedykowane rozwiązanie dla depotów kontenerowych w systemie RailSoft.

I

Automatyzacja

Automatyzacja awizacji dostaw i wydań – dzięki integracji z systemem Vehicle Booking System możliwe jest wystawienie narzędzia dla przewoźników i firm spedycyjnych do awizowania dostaw i wydań kontenerów. Integracja z modułem depotu automatyzuje generowanie zadań przeładunkowych.

Optymalizacja

Oprogramowanie pozwala na optymalizację przestrzeni składowania poprzez lepsze planowanie i organizację przepływu kontenerów, co pozwala na zwiększenie efektywności magazynowania.

Rozliczanie

Moduł systemu RailSoft dzięki integracji z modułem umów umożliwia efektywne rozliczanie świadczonych usług z podziałem na klientów oraz rodzaje parametryzowanych usług.

Monitorowanie

Moduł pozwala na zwiększenie kontroli i monitorowanie procesów logistycznych na depocie kontenerowym, co pozwala na szybkie reagowanie na ewentualne trudności i zwiększenie efektywności.

Łatwa obsługa

Jedną z dodatkowych korzyści modułu systemu Railsoft dla depotów kontenerowych jest jego łatwość obsługi. Nasze rozwiązania są intuicyjne i przyjazne dla użytkownika, dzięki czemu personel może szybko i bezproblemowo nauczyć się korzystać z oprogramowania.

Postaw na rozwój

Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie, które zoptymalizuje Twój biznes.

Moduły dla depotów kontenerowych

Moduły można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb i wdrożyć w organizacji, co skraca czas potrzebny na wprowadzenie systemu. Ponadto można je dodawać, usuwać lub zmieniać w dowolnym momencie, co pozwala na dostosowywanie systemu do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Pracownicy

System

Raporty

i

Umowy

Usługi

Kartoteki

+

Przewozy

Pracownicy 

Kartoteka pracowników – rejestracja i zarządzanie

Moduł w systemie przeznaczony jest do zarządzania informacjami pracowniczymi jak również o szkoleniach, egzaminach oraz uprawnieniach pracowników realizujących procesy przewozów i/lub utrzymania. Funkcjonalność udostępnia definiowania i nadzorowanie ważności certyfikatów i uprawnień na podstawie wcześniej zdefiniowanej kartoteki oraz reguł ostrzegania, z zachowaniem procedur umożliwiających sprawdzenie kompetencji pracowników w trybie rzeczywistym (znajomość trasy) oraz pozostałych uprawnień wraz z przyporządkowaniem odpowiedniej dokumentacji, potwierdzającej uzyskanie uprawnień.

Częścią obszaru pracowniczego jest też zestaw funkcjonalności odpowiadający za znajomość szlaku. służy do rejestracji i weryfikacji znajomości szlaku podległych maszynistów, jak również ich ostatnich przejazdów na danej relacji.

Relacja – Droga pociągu pomiędzy punktem startowym a końcowym, zawierająca określone linie kolejowe lub odcinki linii kolejowych.

Moduł umożliwia definicję relacji, które mają być rejestrowane i aktualizowane w różnorodny sposób, od ręcznej definicji począwszy, przez wybór konkretnych linii kolejowych, a na rozkładach jazdy skończywszy. Funkcjonalności w ramach zarządzania znajomością szlaku umożliwiają również wygenerowanie karty znajomości szlaku wybranego pracownika, jak również listy pracowników kwalifikujących się do egzaminu na znajomość lub odnowienie znajomości szlaku.

Rejestr dokumentów pracownika – zarządzanie dokumentacją

Obszar systemu dostarcza narzędzia wspierające gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie zasobów dokumentacji potwierdzającej zdobyte uprawnienia przez pracowników, a także zasobów dokumentacji oraz przyporządkowanie do określonego typu narzędzia, z zachowaniem wymaganej prawem ciągłości identyfikowalności cech i właściwości wraz z  historią eksploatacji danego elementu. Moduł pozwala na zdefiniowanie przez użytkownika terminu ważności dokumentu związanego z pracownikiem lub wyposażeniem oraz automatycznie ostrzega o zbliżającym się terminie ważności dokumentu.

Specyfikacja funkcjonalności:

 • Zarządzanie dokumentacją potwierdzającą kwalifikacje pracowników
 • Zarządzanie dokumentacją techniczną wyposażenia pracowników
 • Definiowanie reguł ostrzegania o zbliżającym się terminie utraty ważności ww. Dokumentów
 • System powiadomień uprawnionych użytkowników systemu o zmianie statusu ważności ww. Dokumentów

Użytkownik systemu posiada możliwość:

 • Rejestrowanie skanów dokumentów,
 • Powiązania dokumentów z odpowiadającymi im zasobami (wyposażeniem)
 • Wskazania terminu obowiązywania (ważności) dokumentu o System automatycznie wygeneruje przypomnienie o zbliżającym się terminie ważności aktualnych dokumentów
 • Dostępu do dowolnego skanu z zakresu zarejestrowanych dokumentów (zależne od uprawnień) za pomocą aplikacji:
  • Biurowej
  • Mobilnej

Elektroniczne zarządzanie czasem pracy pracowników (eZCPP)

Moduł odpowiada za proces rejestracji, weryfikacji oraz rozliczenia czasu pracy, dowolnego pracownika (również zewnętrznych podwykonawców) wykonującego jakiekolwiek czynności w systemie RailSoft.

Rejestracje czasu pracy odbywa się z wykorzystaniem aplikacji dedykowanych dla:

 • Urządzeń mobilnych (klient na etapie podpisania umowy wybiera system )
  • Windows
  • Android o
  • Urządzeń biurowych (klasyczny komputer)
  • Przeglądarek internetowych
 • Półautomatyczna rejestracja i weryfikacja eKartCzasuPracyPracowników czasu pracy za pomocą urządzeń mobilnych o Półautomatyczna – pracownik rozpoczyna i kończy zdefiniowane procesy , charakterystyczne dla stanowiska pracy np. R7 (system automatycznie rejestruje datę i godzinę rozpoczęcia/zakończenia)
 • Manualna rejestracja i weryfikacja eKartCzasuPracyPracowników czasu pracy za pomocą urządzeń mobilnych o Manualna – pracownik fizycznie wprowadza czas poświęcony na wykonanie zdefiniowanych zadań np. pracownik warsztatu ( wymaga wdrożenia modułu Warsztat)
 • Modyfikacja zarejestrowanych eKCPP za pomocą urządzeń mobilnych lub przeglądarki internetowej
 • Rozliczenie i weryfikacji czasu pracy za pomocą aplikacji desktopowej o Wizualizacja rejestru elektronicznych Kart Czasu Pracy Pracowników o Weryfikacja zarejestrowanych przez pracowników eKCPP

 

 

 

Moduł wyposażenia pracowników

Moduł umożliwia definiowanie dowolnych, istotnych (dla przeglądów, napraw, rewizji i legalizacji) elementów wyposażenia pracowników – jednorazowych schematów lub stałych szablonów (wraz z istotnymi, indywidualnymi parametrami charakteryzującymi).

 

 

Moduł szkoleń i pouczeń pracowników

Moduł odpowiada za proces szkoleń, autoryzacji, aktualizacji uprawnień oraz pouczeń. Automatyzacja procesu, integracja z modułem Dokumentacji Pracowników, dostosowanie szablonów, wzorców dokumentów oraz wykorzystanie urządzeń mobilnych ułatwia i optymalizuje proces zarządzania uprawnieniami pracowników.

 

System

Kartoteka kontrahentów

Moduł służy do zarządzania kontrahentami, z którymi mamy aktywne relacje biznesowe. Moduł ten może być zintegrowany z systemem zewnętrznym, który będzie zasilał go danymi kontrahentów. Dodatkową funkcjonalnością modułu jest rejestr potencjalnych partnerów handlowych przechowywany i prowadzony w systemie.

 

Kartoteka produktów

Moduł służy do rejestrowania przewożonych towarów, z uwzględnieniem kodu NHM i RID. Każdy produkt zarejestrowany w kartotece podlega klasyfikacji GUS.

Specyfikacja funkcjonalności:

 • Bilans otwarcia – Zbiorczy import listy, kompletnego spisu towarów (opartych o kody NHM) z zew. Bazy danych lub przygotowanego pliku *.xls
 • Rejestracja i zarządzanie informacjami w obszarze danych ewidencyjnych towarów
 • Możliwość przypisania kodu RID do wybranego towaru
 • Zarządzanie przypisaniem towarów do grup towarowych
 • Zarządzanie jednostkami miar towarów
 • Klasyfikacja towarów według kategorii GUS
 • Klasyfikacja towarów według kodów NHM
 • Możliwość integracji z systemem zewnętrznym, zarządzającym danymi towarów.

 

Raporty

Moduł raporty

Moduł służy do tworzenie zapytań SQL dedykowanych raportów, zestawień na potrzeby klienta. Istnieje możliwość parametryzowanych zestawień w formie tabeli sztywnej, tabeli przestawnej oraz daschbordu.

W ramach modułu utworzone aportu możemy grupować wg potrzeb oraz zarządzać uprawnieniami dostępów dla użytkowników.

Wygenerowane zestawienia mogą być eksportowane do plików xls lub pdf, drukowane lub wysyłane cyklicznie na maile.

 

Umowy

Rejestr umów (terminalowych + bocznice)

Moduł umożliwia rejestrację umów bocznnicowych oraz terminalowych zawartych z kontrahentami, z możliwością powiązania ich z ofertami wystawionymi w module CRM. Definiowana umowa może składać się z wielu usług i ich wariantów. Możliwe są również elastyczne formy fakturowania:

 • Jednorazowo
 • Per lata
 • Per kwartały
 • Per miesiące
 • Per tygodnie
 • Per dni

Podczas definicji umowy przewozowej można również określić rodzaj płatności:

 • Płatność za wszystko
 • Płatność za co najmniej N jednostek (wagonów, ton, czas itp.)
 • Płatność zawsze za N jednostek (wagonów, ton, czas itp.)

Po zdefiniowaniu umowy bocznicowej system automatycznie wygeneruje protokoły wykonania w ilości zależnej od wybranej formy fakturowania. Możliwe są dwie formy rozliczenia protokołów:

 • Manualna – użytkownik ręcznie musi wskazać zarejestrowane operacje, które kwalifikują się do rozliczenia
 • Automatyczna – system automatycznie dobierze zarejestrowane operacje, które kwalifikują się do rozliczenia i przedstawi je użytkownikowi do zatwierdzenia

System umożliwia integrację z systemem księgowym celem przekazania protokołu jako wsadu do faktury.

 

Usługi

CRM. Kontrahent – web

Moduł służy do komunikacji z klientem przy użyciu strony WWW. Dodatkowo system zapewnia prowadzenie korespondencji z kontrahentem z poziomu aplikacji biurowej. Po otrzymaniu zapytania ofertowego od klienta, system umożliwia przeprowadzenie szeroko rozumianej kalkulacji kosztów realizacji zapytania z zachowaniem podziału na różne warianty. Gotową kalkulację można przekształcić w ofertę, która następnie może zostać przesłana do kontrahenta celem akceptacji. Po zatwierdzeniu oferty, na jej podstawie generowana jest umowa przewozowa, która jest początkiem etapu przewozowego.

Zadaniem modułu jest komunikacja z klientem przy użyciu strony www.

 

Kartoteki

Kartoteka urządzeń za/rozładunkowych (np. suwnice) – rejestracja i zarządzanie

Kartoteka przeznaczona jest do zarządzania informacjami w zakresie urządzeń przeładunkowych.

W ramach moduły system umożliwia nadzorowanie posiadanych zasobów urządzeń przeładunkowych oraz pilnowania dokumentów, przeglądów i utrzymania urządzeń.

 

 

Kartoteka urządzeń za/rozładunkowych (np. suwnice) – wyposażenia

Moduł umożliwia definiowanie dowolnych, istotnych (dla przeglądów, napraw, rewizji i legalizacji) elementów wyposażenia urządzeń przeładunkowych (wraz z istotnymi, indywidualnymi parametrami charakteryzują) – przykładowe parametry.

 • Silnik spalinowy
 • Prędkościomierz
 • Wózek
 • Inne elementy wyposażenia – definiowane przez użytkownika systemu

Użytkownik będzie posiadał możliwość definiowania szablonów wyposażenia (grupowania wybranych elementów wyposażenia), charakterystycznych dla konkretnych typów urządzeń.

Kartoteka urządzeń za/rozładunkowych (np. suwnice) – rejestr dokumentów

Obszar systemu dostarcza narzędzia wspierające gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie zasobów dokumentacji utrzymaniowej urządzeń przeładunkowych wraz z przyporządkowaniem do określonego typu pojazdu z zachowaniem wymaganej prawem ciągłości identyfikowalności cech i właściwości w historii eksploatacji danego urządzenia. Moduł pozwala na zdefiniowanie przez użytkownika terminu ważności dokumentu związanego z elementem systemu oraz automatycznie ostrzega o zbliżającym się terminie ważności dokumentu.

 • Specyfikacja funkcjonalności:
 • Zarządzanie dokumentacją techniczną urządzeń przeładunkowych
 • Zarządzanie dokumentacją dopuszczającą urządzenia do eksploatacji
 • Zarządzanie dokumentacją utrzymaniową urządzeń
 • Zarządzanie dokumentacją wydaną przez TDT
 • Zarządzanie dokumentacją oraz zdjęciami uszkodzonego pojazdu
 • Definiowanie reguł ostrzegania o zbliżającym się terminie utraty ważności ww. Dokumentów
 • System powiadomień uprawnionych użytkowników systemu o zmianie statusu ważności ww. Dokumentów
  Funkcje
 • Rejestrowanie skanów dokumentów,
 • Powiązania dokumentów z odpowiadającymi im zasobami
 • Wskazania terminu obowiązywania (ważności) dokumentu
 • System automatycznie wygeneruje przypomnienie o zbliżającym się terminie ważności aktualnych dokumentów

 

Kartoteka urządzeń za/rozładunkowych (np. suwnice) – moduł przeglądy i utrzymanie

Podczas wykonywania prac przeglądowych pojazdu sprawdzany jest stan poszczególnych elementów wyposażenia według wskazań w DSU i zdefiniowanych reguł.

Specyfikacja

 • Definicja poziomów utrzymania urządzeń przeładunkowych.
 • Definicja reguł przeglądowych urządzeń przeładunkowych. Definicja przeglądów według grup utrzymania
 • Rejestracja i zarządzanie przeglądami i naprawami urządzeń przeładunkowych.
 • Definicja reguł przeglądowych urządzeń przeładunkowych.
 • Rejestracja i zarządzanie przeglądami i naprawami urządzeń przeładunkowych.

Przewozy

Depot kontenerowy – zarządzanie i obsługa

Moduł obsługi depotu kontenerowego służy do nadzorowania usług przeładunkowych i składowania towaru. Moduł przewiduję obsługę towaru w rozumieniu Kontener, jak również obsługę towaru drobnicowego. W ramach depotu przewiduje się realizację przeładunków w relacji: plac – auto, auto – plac, auto – auto, auto – kontener, kontener – auto. W ramach depotu realizowane są również procesy związane z obsługą celną, fitosanitarną oraz inne związane z przewozem intermodalnym. W ramach systemu możemy wygenerować wiele depotów/magazynów oraz zaprojektować jego układ wraz z adresacją miejsc składowania.

Moduł terminala połączony jest z modułem umów i umożliwia rozliczenie realizowanych usług.

Moduł składa się z:

 • Część biurowa umożliwiająca rejestrowanie zleceń, awizowanie dostaw i wydań, obsługę bramy, konfigurację depotów, kolejkowanie zleceń, podgląd stanów magazynowych i ładunków.
 • Część mobilna umożliwiająca realizację zleceń/poleceń/zadań oraz zgłoszenie konieczności wykonania dodatkowych czynności, np.: mycie kontenera, sprzątanie, brak plomb
 • Część webowa umożliwiająca klientowi awizację przesyłki, awizację samochodu oraz podgląd stanu magazynowego

 

 

Usługi

CRM. Kontrahent – Web

Moduł służy do komunikacji z klientem przy użyciu strony WWW. Dodatkowo system zapewnia prowadzenie korespondencji z kontrahentem z poziomu aplikacji biurowej. Po otrzymaniu zapytania ofertowego od klienta, system umożliwia przeprowadzenie szeroko rozumianej kalkulacji kosztów realizacji zapytania z zachowaniem podziału na różne warianty. Gotową kalkulację można przekształcić w ofertę, która następnie może zostać przesłana do kontrahenta celem akceptacji. Po zatwierdzeniu oferty, na jej podstawie generowana jest umowa przewozowa, która jest początkiem etapu przewozowego.

CRM.Warsztat – Web

Wiele napraw pojazdów trakcyjnych jest wykonywanych przez warsztaty zewnętrzne które specjalizują się w danym rodzaju naprawy i nie są częścią firmy przewozowej.  Dotychczas zgłaszane do nich formularze o wykonaniu przeglądu lub naprawy były przesyłane droga mailowa. Proces ten trwał bardzo długo i nie zawsze lokomotywa mogła trafić na czas do aktywności by wykonać zaplanowany przewóz.  Częste występowanie takich przypadków naraża terminowość wykonywanych zleceń i powoduje starty finansowe.

W celu ułatwienia i przyśpieszenia procesu realizacji czynności naprawczych został stworzony moduł warsztatów CRM zarządzany za pomocą przeglądarki internetowej. Firma przewozowa posiadająca oprogramowanie Railsoft w wersji biurowej udostępnia współpracującym firmom naprawczym dostęp do aplikacji.

9

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

10

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

11

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

12

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

13

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

14

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

15

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

16

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

17

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Dlaczego RailSoft?

Depoty kontenerowe są ważnymi punktami w procesie transportu kontenerów, a skuteczne zarządzanie nimi jest kluczowe dla zwiększenia wydajności i zysków przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach, gdy transport  jest ważną częścią gospodarki  , zarządzanie logistyką stało się kluczowym elementem biznesu. Jednym z narzędzi, które może pomóc w tym procesie, jest system RailSoft.

Jednym z modułów RailSoft  jest proces zarządzania depotem kontenerowych. Głównym celem RailSoft jest usprawnienie zarządzania i koordynacji procesów transportowych w depotach, dzięki czemu firma może osiągnąć lepszą wydajność i rentowność.

Wdrożenie RailSoft może przynieść szereg korzyści dla przedsiębiorstw zajmujących się transportem , magazynowaniem kontenerów oraz wykonującej usługi intermodalne .

RailSoft pozwala na pełną automatyzację procesu transportowego, od przyjęcia kontenera do jego wysyłki. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skutecznie zarządzać procesami przyjmowania , przechowywania oraz wydawania kontenerów . Dzięki  temu może efektywnie wykorzystywać swoje zasoby i świadczyć profesjonalne usługi .

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy stale dążą do doskonalenia naszych rozwiązań. Jesteśmy zawsze gotowi do pomocy i wsparcia naszych klientów, aby zapewnić im jak najlepsze rozwiązania.

Wybierając RailSoft, masz pewność, że otrzymujesz najlepsze rozwiązania IT dla przemysłu kolejowego na rynku. Zapewniamy skuteczność, niezawodność i elastyczność, aby pomóc Ci osiągnąć sukces. Dołącz do grona zadowolonych klientów i przekonaj się, dlaczego RailSoft to najlepsze rozwiązanie IT dla kolei.

Co nowego?

Nasz system jest ciągle rozwijany i dostosowywany pod obowiązujące prawo oraz rynek kolejowy. Zobacz jakie nowe funkcjonalności spotkasz w RailSoft.

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania lub chciałbyś otrzymać więcej informacji, zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości. Wypełnienie formularza kontaktowego to łatwy i szybki sposób, aby skontaktować się z nami i uzyskać wsparcie. Nie zwlekaj, wypełnij formularz już dziś i poznaj nasze rozwiązania!