Petrosoft.pl

Projekty unijne

DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA PETROSOFT.PL TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE SP. Z O.O.

PROGRAM OPERACYJNY

Polska Wschodnia 

działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Cel Projektu: 

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działaności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 197 212,86 zł

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

INNOWACYJNY SYSTEM WSPIERAJĄCY PRACĘ ZDALNĄ UCZESTNIKÓW RYNKU KOLEJOWEGO

 

Celem projektu jest dostarczenie rozwiązania pozwalającego na pracę w trybie zdalnym dla pracowników firm kolejowych, co zwiększy niezawodność, terminowość transportu kolejowego w czasach pandemii, a użytkownikom systemu dodatkowo dostarczy narzędzi do optymalizacji kosztów działalności i zapewnienie ciągłości działania. W wyniku realizacji projektu założono powstanie inteligentnej platformy planistycznej nowej generacji, przeznaczonej dla uczestników rynku kolejowego, głównie dla przewoźników kolejowych CARGO.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem opracowania innowacyjnego systemu opartego o szereg unikatowych cech i funkcjonalności dedykowanych przewozom towarów drogą kolejową. System zapewniał będzie kompleksową obsługę zdarzeń biznesowych oraz system ekspercki wykorzystujący modele matematyczne dla automatycznego planowania połączeń towarowych oraz reagowania na zagrożenia związane z realizacją przewozów. Dodatkowe rozwiązania to m.in. zbieranie danych w czasie rzeczywistym o lokalizacji wagonów towarowych i lokomotyw, ograniczeniach w dostępie do infrastruktury kolejowej, a także możliwość bieżącego monitorowania realizowanych usług.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoju na lata 2014 -2020, poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Konkurs „Szybka Ścieżka 5_2020”.

Wartość projektu: 4 325 186,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 2 499 567,13 zł.