Stacja paliw

System składa się z trzech modułów:

Windows Service

Odpowiada za komunikację pomiędzy sterownikiem i bazą danych w której zapisywane są aktualne stany dystrybutorów.

Moduł POS – aplikacja do obsługi dystrybutorów i transakcji.

Funkcjonalności modułu POS:

 • Podgląd stanów dystrybutorów
 • Odczyt danych z dystrybutorów
 • Po odczytaniu danych tworzona jest na ich podstawie nowa transakcja
 • Zwalnianie dystrybutorów po stworzeniu transakcji
 • Ręczne blokowanie dystrybutorów
 • Programowanie dystrybutorów (dystrybutory mogą pracować w programie litrów lub w programie wartości. Z aplikacji POS możemy zaprogramować dystrybutor tak aby nie wydał więcej paliwa niż zostało zaprogramowane)
 • Obsługa wirtualnych dystrybutorów (dystrybutory nie połączone ze sterownikiem z których istnieje możliwość ręcznego stworzenia nowej transakcji)
 • Integracja z CDNXL
 • Możliwość wystawiania paragonów, faktur, dokumentów WZ i RW.
 • Możliwość tworzenia wyżej wymienionych dokumentów z kilku transakcji
 • Możliwość wykonywania nalewów technicznych (po specjalnym zezwoleniu administratora)
 • Możliwość przejmowania dystrybutora przez inne stanowisko POS


Okno główne aplikacji POS – wszystkie dystrybutory są gotowe do tankowania


Okno główne aplikacji POS – dwa dystrybutory w trakcie tankowania i jeden zablokowany

Pierwszy dystrybutor jest w trakcie tankowania ON
Drugi dystrybutor jest w trakcie tankowania PB95
Trzeci dystrybutor jest wolny (Gotowy do tankowania)
Na czwartym dystrybutorze tankowanie ON zostało zakończone

Po zakończeniu tankowania dystrybutor przechodzi w stan zablokowany do czasu odczytu danych (stworzenia nowej transakcji) i jego uwolnienia. Po uwolnieniu kolor dystrybutora zostanie zmieniony na zielony co oznacza, że jest on gotowy do następnego nalewu.

Z utworzonej transakcji możemy wykonać paragon, fakturę, WZ lub RW.

Po kliknięciu przycisku paragon lub faktura zostanie otworzone okno CDNXL, gdzie należy wypełnić wymagane pola.
Po kliknięciu przycisku WZ zostanie otworzone okno gdzie należy wskazać kontrahenta, umowę z nim powiązaną, kierowcę i pojazd.


Po naciśnięciu przycisku „OK”, zostanie otworzone okno CDNXL z uzupełnionym polem „Kontrahent”.

Po kliknięciu przycisku RW zostanie otworzone okno gdzie należy wskazać kierowcę firmowego. W oknie należy wskazać również czy dokument RW wydawany jest na Pojazd czy Stanowisko kosztów i wybrać odpowiednio: Pojazd lub Stanowisko kosztów.


Historia transakcji

Moduł Biuro

Funkcjonalności:

 • konfiguracji dystrybutorów i paliw (jaki rodzaj paliwa znajduje się odpowiednich wężach)
 • ustawiania cen paliw na dystrybutorach
 • blokowanie i odblokowanie dystrybutorów
 • podgląd wszystkich transakcji (historia transakcji)
 • zarządzanie umowami (dodawanie, usuwanie, edycja) – Umowy wymagane są do wydawania dokumentów WZ. System sprawdza przed wydaniem dokumentu między innymi czy nie zostały przekroczone limity zawarte w umowie z kontrahentem. System sprawdza termin umowy, limit wartości, limit ilości
 • Kartoteki:
  • Kontrahenci (pochodzący z CDN XL)
  • Pojazdy
  • Kierowcy
  • Cenniki (wraz z historią cen paliw)
  • Kierowcy firmowi
 • Raporty:
  • Raport sprzedaży
  • Raport wydań dokumentów WZ
  • Raport wydań dokumentów RW
  • Raport dla umów
   • Realizacja umów
   • Zestawienie umów
   • Stan umów
  • Raport różnic wartości dla transakcji
  • Ewidencja liczników dystrybutorów
  • Raport wydań paliw za dzień
  • Trend zmiany cen paliw


Konfiguracja dystrybutorów i paliw


Programowanie cen paliw


Blokowanie i odblokowanie dystrybutorów


Historia transakcji


Zarządzanie umowami


Przykładowy raport – Ewidencja liczników dystrybutorów


Trend zmiany cen paliwTranslate »
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter