CMMS – Utrzymanie Ruchu / Kontrola Jakości / Audyty Warstwowe

CMMS – Utrzymanie Ruchu / Kontrola Jakości / Audyty Warstwowe

System CMMS petrosoft.pl jest budowany w oparciu o niezależne moduły realizujące wybrane procesy biznesowe z zakresu Kontroli Jakości, Utrzymania Ruchu i Audytów Warstwowych w organizacji.

Obecnie powstały następujące moduły:

  • Kontrola Stanów Budynków – rejestr wszystkich budynków, dostep przez interaktywną mapę zakładu, wszystkie dane techniczne budynku, obsługa przeglądów, rejestracja zaleceń (workflow) poaudytowych, rejestracja akcji incydentalnych (np. odśnieżanie dachu).
  • Kontrola Stanów Urządzeń – zarządzanie procesem kontroli punktów w procesie produkcyjnym (np. nieszczelnościami sprężonego powietrza, poziomy olejów, wskazania, etc…). Moduł umożliwia zaimplementowanie pełnej struktury dostępu do urządzenia (Zakład->Wydział->Urządzenia->Podzespoły->Elementy). Wprowadzanie do systemu punktów pomiarowych, rejestr z workflow rejestrującym akcje związane ze zgoszeniem nieprawidłowości oraz jej naprawy. Analizy danych w różnych przekrojach (dostawcy części, miejsca, etc…)
  • Rejestr i Analiza Pomiarów – moduł dla kontroli jakości do zarządzania procesem planowania i rejestracji wyników pomiarów kontroli jakości partii towarów. Zaawansowane analizy w trakcie zapisu pomiarów w celu usprawnienia procesu KJ. Zrealizowana integracja z SAP (katalog materiałów, plany produkcyjne) z możliwością integracji z dowolnym systemem ERP.
  • Zarządzanie Audytami Warstwowymi – moduł do planowania audytów warstwowych całej organizacji zaimplementowany ściśle wg rygorystycznych wymagań procesu. Moduł pozwala na planowanie i automatyzację planowania dla poszczególnych warstw, rejestracje audytów, budowanie ankiet audytowych na podstawie szablonów, pełną analitykę procesu. Moduł potwierdzony bardzo wysoką oceną Klientów z Francji i Niemiec.
  • Zarządzanie Osprzętem – system zarządzania osprzętem używanym do przezbrajania maszyn konfekcyjnych. Moduł posiada własne magazyny z pełną obsługą przyjęć/wydań/przesunięć, które zarządzają narzędziami, obsługa w pełni identyfikowalnych narzędzi (kody kreskowe), dostępna pełna struktura firmy (zakład->wydział->… etc..), system automatycznie nadzoruje przebiegi poszczególnych narzędzi (np. ilość cyklów dla form), umożliwia planowanie przeglądów/serwisów jak i wprowadzanie ad-hoc. Dzięki zastosowaniu monitorowania narzędzi system usprawnia
  • Administracja – moduł wspólny dla całej firmy i wszystkich modułów systemu CMMS, posiada bardzo rozbudowane możliwości konfiguracyjne, aby dopasować strukturę firmy oraz uprawnienia użytkowników do odpowiednich modułów i procesów nawet do poziomu poszczególnych formatek.

 

 Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter