Nintex Workflow & Forms

CO TO JEST NINTEX WORKFLOW?

Nintex Workflow for SharePoint wzbogaca platformę Microsoft SharePoint o narzędzie do projektowania techniką „przeciągnij i upuść”, mechanizmy komunikacji i łączności oraz inne zaawansowane funkcje.

Zarówno użytkownicy biznesowi, jak i specjaliści IT, wraz z programem tym otrzymują możliwość szybkiego i łatwego automatyzowania procesów biznesowych – od prostej procedury akceptacji wniosków urlopowych aż po złożone projekty integracyjne z udziałem aplikacji zewnętrznych, usług chmury i źródeł danych

KORZYŚCI

Największą zaletą Nintex jest wysoka elastyczność i efektywność kosztowa. Z Nintex średni czas budowy rozwiązań skraca się nawet 5 krotnie.

PROSTY I SZYBKI

Wizualny edytor procesów.
Szybka automatyzacja procesów.

NA PLATFORMIE SHAREPOINT

pełne wykorzystanie wartość inwestycji w oprogramowanie SharePoint.
Wykorzystanie obecnej infrastruktury i oprogramowania.

PEŁNA INTEGRACJA

Bezproblemowa współpraca z wieloma źródłami danych: Web Services, SQL, XML, LDAP, CRM, BizTalk, Exchange, Lync, Office 365.

POMIARY I ZARZĄDZANIE

Widoczność bieżącego stanu przepływów pracy.
Pomiar i optymalizacja wyników biznesowych.

SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI

Mniejsze obciążenie działu IT.
Wysoka efektywność i mniejsze koszty przetwarzania.

JEDEN PROJEKT, WIELE ZASTOSOWAŃ

Szablony i moduły do wielokrotnego użytku
Wymiana i harmonizacja procedur między zespołami

CECHY SYSTEMU

Nintex Workflow zwiększa wartość i użyteczność platformy Microsoft Sharepoint.

INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM SHAREPOINT

 • Elegancki interfejs ze wstążkami
 • Usługi komunikacji z systemami biznesowymi
 • Usługi programu Excel
 • Typy przepływów pracy: Wielokrotnego użytku, Witryna, List i Typ zawartości.
 • Zestawy dokumentów

KOMUNIKACJA Z INNYMI SYSTEMAMI

 • Konfigurowanie kont na serwerach Active Directory, Exchange Server, Office Communications i Microsoft Lync
 • Odczyt i zapis danych z/do systemu Microsoft Dynamics CRM
 • Łatwy dostęp do danych i procesów z aplikacji biznesowych i systemów zewnętrznych za pośrednictwem interfejsów Web Service, SQL, LDAP, XML, BizTalk oraz innego typowego oprogramowania pośredniczącego i interfejsów otwartych

ROZSZERZALNOŚĆ I KONFIGUROWALNOŚĆ

 • Tworzenie „User Defined Actions” w projektancie przepływów pracy
 • Eksport przepływów pracy do programu Visual Studio
 • Liczne dodatki, rozszerzenia i konektory oferowane przez partnerów na całym świecie

PROSTY SPOSÓB NA FORMULARZE DLA PRZEPŁYWÓW PRACY

Zastosowanie oprogramowania Nintex Forms razem z programem Nintex Workflow for SharePoint pozwala przekształcić przepływy pracy w rozbudowane aplikacje biznesowe. Program Nintex Forms automatycznie generuje wymagane elementy formularzy programu Nintex Workflow for SharePoint i umożliwia wykorzystanie zmiennych przepływu pracy jako danych formularza. Więcej informacji na temat programu Nintex Forms można znaleźć pod adresem www.nintex.com/forms

NINTEX WORKFLOW FOR SHAREPOINT PLUS OFFICE 365 I USŁUGI CHMURY

Rozwiązanie Nintex Live wzbogaca oprogramowanie Nintex Workflow for SharePoint o funkcje integracji między platformą SharePoint a Office 365, a także potencjalnie nieograniczoną liczbą usług opartych na chmurze, takich jak Yammer, Twitter, Bing oraz źródła informacji biznesowych i administracyjnych. Korzystając z rozwiązania Nintex Live, organizacje mogą w ramach platformy SharePoint budować hybrydowe rozwiązania złożone ze składników lokalnych i działających w chmurze. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.nintex.com/live

FUNKCJE DODATKOWE

 • Unikatowy system LazyApproval® umożliwiający odpowiadanie na zlecenia w języku naturalnym, nawet z urządzeń mobilnych i bez dostępu do portalu SharePoint
 • Delegowanie zadań użytkownikom na zasadzie ad hoc, bezpośrednio lub według harmonogramu
 • Przepływy pracy planowane i synchronizowane czasowo, które usprawniają procesy powtarzalne
 • Sformatowane powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, komunikatorów lub SMS
 • Diagramy procesów z adnotacjami oraz widok do wydruku
 • Konfigurowalny przybornik z funkcjami wyszukiwania i zmiany rozmiaru