Konferencja „ELEKTRONIZACJA RYNKU ZDROWIA – STAN OBECNY I PRZYSZŁOŚĆ”

Konferencja „Elektronizacja Rynku Zdrowia” to wydarzenie dedykowane dla pracowników rynku ochrony zdrowia: lekarzy, osób zarządzających placówkami medycznymi, pielęgniarek, położnych oraz pozostałych przedstawicieli służby zdrowia.

Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych rozwiązań dotyczących e-Zdrowia oraz e-Medycyny. Omówione zostaną praktyczne rozwiązania związane z wprowadzeniem e-Recepty, e-Zwolnienia, e-Skierowania,  e-Faktury oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Podczas Konferencji omówione zostaną także systemy mobilne i usługi wykorzystywane w komunikacji Lekarz-Pacjent-Apteka oraz zagadnienia związane z automatyzacją procesów zdrowotnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny i dedykowany dla wszystkich przedstawicieli systemu ochrony zdrowia.

Terminy konferencji:

26.09.2019, Kraków, rejestracja: http://www.osoz.pl/Krakow2019

03.10.2019, Łódź, rejestracja: http://www.osoz.pl/Lodz2019

Zapraszamy do udziału w Konferencji!