Elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny Obieg Dokumentów

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów jest oprogramowaniem do optymalizacji czasu pracy z dokumentami, usprawniającym archiwizację, szybki dostęp, obieg oraz procesy akceptacji wszelkich dokumentów występujących w firmie.

 • Opis
 • Funkcjonalność
 • Pytania i odpowiedzi
 • Screeny/Filmy
 • Demo/Pliki

Elastyczna konstrukcja systemu pozwala na samodzielne konstruowanie zarówno repozytoriów dokumentów jak i modelów obiegu dokumentu wewnątrz organizacji. Modelowanie procesów biznesowych może również odbywać się w formie graficznej (opcja Nintex) co pozwala zarówno na szybkie budowanie narzędzi do obsługi procesów w firmie jak i natychmiastowe reagowanie na zmiany w procesach wewnętrznych bez wysokich kompetencji programistycznych. Dzięki oprogramowaniu EOD można zaoszczędzić nawet do 60% czasu pracowników administracyjnych co szybko przekłada się na wymierne efekty finansowe.

Elektroniczny Obieg Dokumentów pozwala na definicję dowolnego procesu biznesowego związanego z obiegiem faktur zakupowych w firmie. System powstał w wyniku kilkuletnich analiz i wdrożeń w firmach. System otwarty jest na współpracę z różnymi systemami ERP.

System integruje się z systemem:

 1. SAP z modułami FI i MM. Integracja z SAP jest na poziomie: kartoteki kontrahentów, planu kont, modułu FI pozwalającego na rozksięgowanie faktur wg stanowisk kosztów, modułu MM pozwalającego rozliczyć zamówienie z SAP, księgowanie do SAP.
 2. Comarch XL – integracja na poziomie kartoteki kontrahentów, zamówień
 3. Dowolnie z innym systemem – realizowane przy procesie wdrożenia

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów pamięta historię akceptacji – datę akceptacji, osobę akceptującą, wartości pól formularza – zastępuje tradycyjny opis faktury – długopis jest już niepotrzebny.

Wykorzystując ten system oszczędzasz czas i pieniądze. Znika problem zagubionych i przeterminowanych faktur. Wyszukiwanie faktury to tylko kilka chwil, ponieważ Twoje faktury są zeskanowane i przechowywane elektronicznie.

Wersja papierowa faktury jest zeskanowana i trafia do archiwum, a wersja elektroniczna uczestniczy w procesie akceptacji. Wykorzystując ten system czas akceptacji faktury został skrócony z kilku dni do kilku godzin. Dostęp do sytemu z dowolnego miejsca na świecie.

Korzyści używania EOD

 • Uporządkowany i szybszy obieg dokumentów
 • Niższe koszty na bieżącą obsługę administracyjną m.in.: papier, tusz, drukarki, poświęcony czas pracy
 • Pełny monitoring dokumentów i ich obiegu wewnątrz organizacji
 • Podejmowanie bardziej świadomych decyzji dzięki prezentowaniu kluczowych dla firmy informacji w jednej centralnej lokalizacji
 • Dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca przy pomocy przeglądarki internetowej
 • Prosty, szybki i spójny interfejs użytkownika
 • Możliwość definiowania dowolnych przepływów, scenariuszy pracy
 • Prosty i łatwy dostęp do dokumentów bieżących i archiwalnych oraz ich efektywne wykorzystanie
 • Eliminacja wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do systemu
 • Możliwość pracy grupowej nad danym dokumentem
 • Tworzenie zadań oraz przypisywanie ich do użytkowników w ramach pracy nad danym dokumentem