CTL Logistics wdrożył system RailSoft

1 maja br. Spółka CTL Logistics zakończyła główny etap wdrożenia systemu informatycznego przeznaczonego dla przewoźników kolejowych – RailSoft.

 

 

System zarządza procesami logistyki kolejowej, handlowymi, planowania, rozliczania przewozów, naprawami lokomotyw i wagonów oraz zarządzania dokumentacją kolejową.

Wspiera proces zarządzania kompetencjami w obszarze szkoleń, egzaminów okresowych, kwalifikacyjnych i weryfikacyjnych oraz pouczeń okresowych personelu zatrudnionego na stanowiskach związanych z procesem utrzymania wagonów towarowych, a także pracowników bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu RailSoft?

Poznaj całe środowisko systemu wraz z poszczególnymi modułami dostosowanymi do Twojej firmy.

 

 

Więcej informacji na stronach Kuriera Kolejowego