Najpopularniejszy system ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zarządzanie

Poznaj Comarch Optima

Comarch Optima jest rozwiązaniem klasy ERP służącym do kompleksowej obsługi firmy. Wygodna obsługa i łatwy proces wdrożenia pozwala na wspieranie pracowników w wielu obszarach i procesach. Optima zapewnia komfort w monitorowaniu zamówień, śledzeniu stanów magazynowych czy prowadzeniu sprawnej komunikacji z klientami. 

Wystartuj z Comarch Optima

ZOBACZ NA ŻYWO DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA

zaproś nas na prezentację systemu

Co zyskujesz?

Korzyści

Automatyzacja

System automatyzuje złożone procesy redukując czas potrzebny na alternatywne rozwiązania.

Stały podgląd

Posiadasz stały dostęp do ważnych informacji firmowych z dowolnego urządzenia z Internetem.

Łatwa obsługa

Oprogramowanie dzięki łatwemu i intuicyjnemu interfejsowi jest przyjazne dla pracowników.

Comarch ERP Optima stawia na maksymalne uproszczenie obsługi przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności swoich modułów. Każdy z nich jest przygotowany specjalnie pod działanie odpowiedniej struktury firmy, a stałe aktualizacje pozwalają być na bieżąco z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Skracaj czas podejmowania decyzji dzięki modułom analitycznym, które pokażą Ci faktyczne dane potrzebne do rozwoju i stałego zwiększania szans na sukces na dynamicznym rynku.

Przejdź na elastyczne działanie w wielu obszarach organizacji.

70.000 firm w Polsce korzysta zaufało systemowi Comarch ERP Optima. Dołącz do nich i przekonaj się jak łatwo możesz zarządzać swoją organizacją.

Poznaj działanie Comarch

Petrosoft.pl prowadzi profesjonalne doradztwo w zakresie doboru właściwego rozwiązania IT. W ramach wdrożenia otrzymujesz mentoring i wsparcie zespołu ekspertów, który posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów dla wielu branż.

Każde rozwiązanie jest tak zaprojektowanie, aby umożliwić szybkie prowadzenie biznesu przy zachowaniu maksymalnego komfortu pracy i obsługi. 

Potrzebujesz doradztwa?

Specjalista Comarch ERP

+48 696 069 822

System

Funkcjonalności

Księgowość

System zapewnia pełną obsługę księgowości. Moduły środowiska dostosowane są do prowadzenia ksiąg handlowych zgodnie z najnowszymi wymogami i ustawami regulującymi prawo. Wraz z komfortową obsługą zyskujesz narzędzie pozwalające na bezpieczną i odpowiedzialną realizację operacji księgowych.

Więcej informacji
 • Zawsze zgodny z przepisami – Oprogramowanie zawsze zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, bezpieczne i odpowiedzialne prowadzenie firmy.
 • Wszystkie formy księgowości – Ewidencja ryczałtowa, Książka Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa, czyli pełna księgowość.
 • Automatyzacja procesów – Automatyczne księgowanie dokumentów przy wykorzystaniu wzorców księgowych (pełna księgowość), OCR, operacje seryjne na dokumentach.
 • Rozliczanie VAT – Rozliczenie VAT na zasadach ogólnych i metoda kasową. Możliwość wyboru metody rozliczenia VAT, rozliczenia miesięczne lub kwartalne.
 • Zaliczki PIT i CIT oraz deklaracje roczne – Naliczanie zaliczek na PIT-36/PIT-36L, PIT-37, PIT-28, czy CIT-8 oraz obliczanie i elektroniczna wysyłka deklaracji rocznych.
 • Pełna ewidencja VAT – Wprowadzanie dokumentów do Rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych i wysyłanie do systemu e-Deklaracje, tworzenie wydruków rejestrów VAT, dowolna ilość podrejestrów VAT sprzedaży i zakupu.
 • Tworzenie i wysyłka plików JPK – Sporządzanie i przesyłanie plików JPK we wszystkich strukturach: JPK_V7, VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG.
 • Ewidencja dodatkowa – W programie jest mozliwą oddzielna rejestracja dokumentów, które nie są dokumentami VAT, np. polisy ubezpieczeniowe, zlecenia.
 • OCR dokumentów kosztowych – Wprowadzanie faktur ze skanów i zdjęć; plików PDF, JPG, PNG za pomocą usługi Comarch OCR.
 • Sporządzanie VAT-ZD do pliku JPK_V7 – Rozliczenie ulgi na złe długi w celu skorygowania podatku VAT naliczonego za niezapłacone faktury w terminie.

Handel

Handel to moduł wspierający zarówno operacje sprzedażowe oraz magazynowe. Funkcjonalności pozwalają na pełną kontrolę procesów logistycznych w firmie co prowadzi do łatwego zarządzania stanami dostępnymi na magazynie. 

Więcej informacji
 • Faktury VAT i paragony – Faktury sprzedaży, faktury pro formy, faktury zaliczkowe, paragony, faktury zakupu, faktury zakupu od rolnika ryczałtowego, faktury korygujące.
 • Dokumenty magazynoweWydania i przyjęcia zewnętrzne, rozchody i przyjęcia wewnętrzne, przesunięcia międzymagazynowe, rezerwacje odbiorcy, zamówienia u dostawcy.
 • Obsługa magazynu – Kontrola stanów magazynowych,wielomagazynowość, możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji, spis z natury, bilans handlowy towaru, zestawienie według dostaw, historia towaru.
 • Rozliczanie magazynu – Określone metody rozliczania: FIFO, LIFO, AVCO.
 • Współpraca z urządzeniami – Drukarki i kasy fiskalne (w tym online), czytniki i skanery kodów kreskowych, drukarki etykiet, kolektory danych, terminale płatnicze.
 • Sprzedaż internetowa – Pełna i prosta integracja systemu Comarch ERP Optima z oprogramowaniem sklepu internetowego Comarch e-Sklep oraz Comarch e-Sale i wszystko.pl.
 • Tworzenie i wysyłka plików JPK – Sporządzanie i przesyłanie plików JPK we wszystkich strukturach: JPK_V7, VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG.
 • Integracje z kurierami – Pełna integracja z kurierami DHL, DPD, Pocztą Polską, usługą InPost Allegro, InPost Paczkomaty, możliwość wydruku listów przewozowych oraz protokołu odbioru.
 • Deklaracje – Możliwość generowania deklaracji AKC-WW, CUK-1, Intrastat, JPK FA, JPK MAG.
 • Inne – Kompletacja – rozchód składników oraz przyjęcie towaru złożonego, obrót opakowaniami kaucjonowanymi, monitorowanie przewozu towarów wrażliwych poprzez SENT, Obsługa pakietu VAT e-Commerce (procedura OSS).

Płace i kadry

Oprogramowanie świetnie sprawdza się w roli głównego narzędzia do obsługi procesów kadrowo – płacowych. Inteligentne zaprojektowanie modułu pozwala na intuicyjną pracę i redukcję ewentualnych błędów.

Więcej informacji
 • Rozliczanie pracowników – Ewidencja i rozliczanie pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę z uwzględnieniem nadgodzin i nieobecności pracowniczych. Rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami.
 • Deklaracje ZUS – Tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Deklaracje PIT – Naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje.
 • Obsługa PPK – Możliwość ewidencji danych dotyczących uczestnictwa pracownika w programie, naliczania składek Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz generowania płatności dla instytucji finansowej.
 • Różne formy zatrudnieniaMożliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych. Rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą oraz dla pracowników tymczasowych.
 • e-Teczki pracownicze – Pełna elektroniczna dokumentacja pracownicza dostępna w programie, służy do przechowywania wszytkich dokumentów kadrowych związanych z pracownikiem umożliwiając szybki i łatwy dostęp do danych pracownika.
 • Operacje seryjne – Wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy, seryjna wypłata dodatku (moduł Płace i Kadry Plus).
 • Inne obszary kadr i płac – Możliwość generowania własnych składników wypłat w oparciu o różne algorytmy naliczania, tworzenie własnych nieobecności wraz z limitami, sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS.

Zaufaj najlepszym

Petrosoft.pl jest partnerem COMARCH.

Kasa i bank

Pełne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z modułem Kasa/Bank. Moduł pozwala na wygodne zarządzanie przepływem środków pieniężnych. Narzędzie na bieżąco monitoruje kondycje finansową firmy i zapewnia dostęp do najważniejszych informacji potrzebnych do wykonania niezbędnych analiz.

Więcej informacji

System pozwala na:

 • bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
 • gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach
 • prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach
 • automatyczne pobieranie kursów NBP
 • rozliczanie dokumentów w różnych walutach
 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie
 • definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego
 • częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań
 • generowanie dokumentów kompensat
 • monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych
 • seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności
 • kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury
 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń)
 • używanie mechanizmu podzielonej płatności
 • rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami
 • korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT
 • pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT

Biuro rachunkowe

Comarch Optima dla biur rachunkowych to maksymalne uproszczenie prac doradców, którzy wykonują czynności w sposób seryjny dla wielu klientów. Praca modułu to wsparcie codziennych obowiązków, a operacje wykonywane w module są na bieżąco synchronizowane z resztą środowiska systemu.

Więcej informacji
 • Księga podatkowa Comarch ERP Optima Księga Podatkowa pozwala biurom rachunkowym na łatwą obsługę księgową firm oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencji ryczałtowej oraz ewidencjonowanie VAT w celu obliczenia podatku od towarów i usług oraz prawidłowego wyliczenia deklaracji VAT. Moduł jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami.
 • Księga handlowaComarch ERP Optima Księga Handlowa to moduł pozwalający biurom rachunkowym na obsługę firm w formie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania elektronicznych deklaracji.
 • Środki trwałeComarch ERP Optima Środki trwałe pozwala biurom rachunkowym na prowadzenie dla klientów ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki modułowi możliwe jest tworzenie planów amortyzacji, automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych, rejestrowanie historii środka trwałego, tworzenie arkuszy inwentaryzacyjnych oraz wyposażenia.
 • Płace i kadryComarch ERP Optima Kadry i Płace umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia pracę zawsze zgodną z aktualnymi przepisami oraz: współpracuje z programem Płatnik, nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS i deklaracje, zapewnia obsługę korekt list płac, umożliwia wysyłanie e-deklaracji do US.
 • Internetowa wymiana dokumentówInternetowa Wymiana Dokumentów (IWD) to mechanizm, który zapewnia bezpieczne przesyłanie dokumentów pomiędzy dwoma niezależnymi instalacjami Comarch ERP Optima. Wymiana ta może się odbywać w modelach: klient biura rachunkowego – biuro rachunkowe oraz punkty sprzedażowe firmy – centrala firmy. Poprzez zastosowanie serwera wymiany danych Comarch, jako pośrednika komunikacyjnego, przesyłane dane są odpowiednio szyfrowane, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłania, uniemożliwiając jednocześnie nieautoryzowane usuwanie danych z serwera oraz wysyłanie na serwer.
 • Obsługa PPKAplikacji Comarch PPK umożliwia biurom rachunkowym sprawną obsługę firm w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dzięki niej łatwo dołączyć do swojej oferty nową usługę, pozyskać nowych klientów i generować zyski.

Raportowanie i analizy

Excel już nie wystarcza, jeżeli chodzi o strategiczne i przejrzyste prowadzenie analiz. Moduł Analiz BI umożliwia szybki wgląd w strategiczne dane i upewnia przedsiębiorców w podejmowaniu odpowiednich decyzji biznesowych. 

Więcej informacji

Moduł Analizy BI zapewnia użytkownikom dostęp do szeregu standardowych raportów przygotowanych przez specjalistów firmy Comarch, dzięki którym otrzymują oni dużą wygodę korzystania z narzędzia jak również gwarancję jak najszybszego dostępu do interesujących go informacji z poniższych obszarów:

 • Sprzedaż, Zakupy, Płatności
 • Księgowość, Rejestry VAT, Kadry i Płace
 • Magazyny, Serwis, Środki Trwałe
 • CRM, Rozrachunki Księgowe, Biuro Rachunkowe

Korzyści wynikające z posiadania modułu Comarch ERP Optima Analizy BI:

 • Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa – firmy korzystające z modułu otrzymują rzetelną, szybką i aktualną informację o wielu aspektach swojej działalności.
 • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji – podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze dzięki czytelnym i przekrojowym danym na temat funkcjonowania firmy w postaci analiz i raportów, które pozwalają właścicielom i osobom zarządzającym firmą na rozstrzyganie, czy i jakie działania mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.
 • Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz – Comarch ERP Optima Analizy BI szybko odpowiada na postawione pytania, a zbudowanie nawet najbardziej skomplikowanych sprawozdań oraz zestawień sprowadza się do użycia prostej metody drag & drop.
 • Oszczędność czasu – dzięki zastosowaniu subskrypcji, stale wykonywane raporty będą zawsze dostarczane na czas. Moduł samoczynnie wyśle raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami pozwalającymi na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie i podjęcie odpowiednich działań.
 • Weryfikacja realizacji planów firmy – wykorzystując moduł Comarch ERP Optima Analizy BI w prosty sposób na jednym sprawozdaniu, można odczytać stopień zrealizowanego planu i prześledzić trendy dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.

System

Modele wdrożenia

Model w chmurze

Comarch Optima jest dostępne dla Ciebie z poziomu przeglądarki za pośrednictwem Internetu. Będąc w dowolnym miejscu masz dostęp do danych, jedynie czego potrzebujesz to połączenie z siecią. 

Model stacjonarny

System Comarch Optima zostanie zainstalowany bezpośrednio na urządzeniach w Twojej firmie. Oprogramowanie jest stale dostępne na Twoim serwerze lub prywatnym hostingu a dane systemowe są całkowicie bezpieczne.

Postaw na rozwój

Zaufaj doświadczeniu, które zebraliśmy w przygotowaniu licznych projektów w wielu branżach.

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania lub chciałbyś otrzymać więcej informacji, zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego. Nasz zespół chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości. Wypełnienie formularza kontaktowego to łatwy i szybki sposób, aby skontaktować się z nami i uzyskać wsparcie. Nie zwlekaj, wypełnij formularz już dziś i poznaj nasze rozwiązania!